Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Vår

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Tradisjonelle nettverksløsninger hvor serveren er plassert i foretakets serverrom (on-premise) er i ferd med å bli erstattet av skybaserte løsninger. Microsoft Azure og Microsoft 365 fungerer sammen som én plattform der moderne foretak henter tjenester fra skyen. I arbeidsmarkedet er det et stort behov for nettverkspersonell som er oppdaterte på den nye teknologien. Utdanningen Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365 fokuserer nettopp på dette.

Undervisningsopplegg

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som for eksempel nettverksadministrator, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for foretaket fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

NB! Merk at for deg som skal ta nettudanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolestedet for å få tilgang.

Opptakskrav

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb, relevante fritidsaktiviteter etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning innenfor studieretninger definert i opptakskravet for studiet, eller du kan bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av eventuell utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.