Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Kostnader

48400

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Tradisjonelle nettverksløsninger hvor serveren er plassert i foretakets serverrom (on-premise) er i ferd med å bli erstattet av skybaserte løsninger. Microsoft Azure og Office 365 fungerer sammen som én plattform der moderne foretak henter tjenester fra skyen. I arbeidsmarkedet er det et stort behov for nettverkspersonell som er oppdaterte på den nye teknologien. Utdanningen Sky-administrasjon med Microsoft Azure og Office 365 fokuserer nettopp på dette.

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som for eksempel nettverksadministrator, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

Opptakskrav

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av eventuell utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.