Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo
Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

En praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende utdanning

Studiet Reiselivskoordinator gir studentene en bred forståelse for reiselivsnæringen som helhet, og for den betydningen næringen har nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen er praktisk rettet, og basis for den praktiske opplæringen og treningen er teoretisk gjennomgang av reiselivsnæringen, turistgeografi, kultur og turisme.

Gjennom studiet blir studenten trenet i reiseplanlegging og gjennomføring av guiding ved reisemål, utforming av markedsføringsmateriell med gode og selgende beskrivelser samt bruk av digitale og sosiale medier i markedsføring. Studiet vektlegger oppøvelse av kunnskaper og ferdigheter tilknyttet ledelse av turistgrupper, samt å kunne opptre profesjonelt ved uforutsette hendelser.

Studentene skal gjennom studiet oppøve sin sosiale kompetanse og fremstå som sikre, selvstendige og tillitsskapende i møte med sine kunder. For å underbygge dette gjennom opplæringen gjennomfører studentene evaluering av egne og medstudenters opplegg, samt den praktiske utførelsen av arbeidsoppgaver på reiser, dagsturer og ekskursjoner som gjennomføres i løpet av studietiden.

Teamarbeid vektlegges gjennom opplæringen, og studentene jobber sammen i utformingen av gode og relevante turer og planlegger aktiviteter i tilknytning til disse.

Studiet inkluderer også:

  • spennende reiser og opplevelser i og utenfor Norge inkludert i studieavgiften
  • praksis i en reiselivsbedrift
  • opplæring i Amadeus (reiselivsbransjens mest brukte system)
  • eksterne prosjekter som f. eks arrangering av Reiselivsmessen i Norge

Bookingsystemet Amadeus

I tillegg til å lære om turistgeografi, kultur, turisme, turplanlegging m.m. vil du også lære om bookingsystemet Amadeus, et av verdens ledende systemer innen reiselivsbransjen. Dette benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleie og andre reiselivsaktører. Amadeus er også det systemet som er mest brukt av de norske reisebyråene. Kurset som inngår i studiet er det samme som reiselivsbransjen selv benytter, og gjennomført kurs vil i de fleste tilfeller være en forutsetning for å få jobb i reisebyrå / online reisebyrå.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene planlegger og gjennomfører turer, dette inkluderer egne turer med klassen og turer for eksterne. I praksisperioden får studentene utføre arbeidsoppgaver i relevante reiselivsbedrifter, og det legges opp til aktiv bruk av programvare, digitale og sosiale medier tilknyttet undervisningen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Jobbmuligheter

Våre studenter er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig.

Ved å studere reiseliv får du en praktisk rettet utdanning, og du kan velge å jobbe innen mange ulike områder i verdens største næring. Våre studenter får jobb i alt fra hoteller, flyplasser, bedriftsreisebyråer, online reisebyråer, turoperatører, eventbyråer, turistkontorer, og ute på destinasjoner m.m.

Mange reiselivsbedrifter tar kontakt med oss når de trenger nye medarbeidere.

Opptakskrav

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Dersom du ikke har fullført og bestått videregående opplæring, og fyller minimum 23 år i løpet av opptaksåret, er det likevel gode muligheter for å få opptak basert på en realkompetansevurdering. Ved en slik vurdering ser vi på totalen av kompetanse som følge av eventuell skole/kurs, arbeidserfaring, interesser og frivillig arbeid. For eventuell realkompetansevurdering må du derfor ettersende dokumentasjon på en eller flere av nevnte områder.

Opptaksinformasjon

Vi praktiserer rullerende opptak frem til studiestart. Kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen vi mottar søknadene og så lenge det er ledige plasser.

Alle utdanninger innen