Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo
Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter.

Gjennom studiet fokuserer vi på at du opparbeider deg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse på IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Du blir også trent i teamarbeid, og vil kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan du som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere din kompetanse for å være relevant. Du vil derfor få god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innenfor de ulike områdene studiet omhandler.

Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. 

Norges Fagakademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy noe som innebærer at du får tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab. 

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, virkelighetsnære prosjekter etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Opptakskrav

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Opptaksinformasjon

Vi praktiserer rullerende opptak frem til studiestart. Kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen vi mottar søknadene og så lenge det er ledige plasser.