Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Vår

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen har som formål å gi studenten god kunnskap innenfor fagområdene kontrakts- og arbeidsrett. Kontraktsrett har fokus på avtale- og kjøpsrett med tilstøtende lovgivning forbundet med bl.a. salg til forbrukere, angrerett og markedsføring. Studiet omfatter også ett sentralt tilstøtende fagområde til kontraktsretten innen pengekrav- og tvangsfullbyrdelse. Salg og kontraktsinngåelse kan skje gjennom kommisjon eller agentur, og studiet gir studenten en generell og overordnet innføring i lovgivningen på dette området.

Arbeidsrett har fokus på arbeidsmiljøvernloven og tilstøtende lovgivning forbundet med likestilling og diskriminering, samt at studenten blir kjent med IA-avtalen og krav til og arbeid med HMS. Studiet omfatter også sentrale tilstøtende fagområder innenfor personopplysningslovgivningen, GDPR og folketrygden.

Hensikten med utdanningen er blant annet at ledere, mellomledere og ansatte skal kunne løse juridiske problemstillinger innenfor rammen av deres kompetanse uten bistand fra jurist, men også vite når kompleksiteten krever at det må innhentes fagpersoner med mer dybdekompetanse innenfor juss.

Utdanningens målgruppe er studenter som ønsker eller har behov for kunnskap innenfor kontrakts- og arbeidsrett, samt jobbsøkere, arbeidstagere, ledere eller virksomheter som ønsker å øke ansatte/virksomheten sin kompetanse.

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Opptakskrav

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.