Brannkonstabelutdanning favoritt ikon

Annen utdanning
For å ta brannkonstabelutdanning må du allerede være ansatt ved et brannvesen.

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Norges brannskole er en etatskole underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som gir lovpålagt opplæring for brannkonstabler.