Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. Du må ha gjennomført fagutdanningen din før du kan ta PPU.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Fagene er pedagogikk, fagdidaktikk i KRLE og samfunnsfag samt 12 uker variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng.

Opptakskrav

Minstekrav til søkere:
- mastergrad
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og religion/KRLE
- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:
Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges. I rangeringen for opptaket til høstsemesteret 2020, blir søkere med mastergrad fra MF prioritert.

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak i SøknadsWeb med søknadsfrist 1. juni. Søkere må fremlegge politiattest.

Karrieremuligheter

PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Alle utdanninger innen