Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 190934

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

.

Om studiet

Liker du å jobbe med ungdom? Vil du gjøre en forskjell? Har du lyst til å bli en inspirerende lektor i religion og samfunnsfag?

Som lektorstudent på MF blir du en del av vårt anerkjente religions- og samfunnsvitenskapelige miljø. Her møter du dyktige lærere som brenner for faget sitt.

I utdanningen er vi særlig opptatt av å utvikle lærere med sterk kunnskap og kompetanse på verdidimensjonen i utdanningen, knyttet til likeverd, menneskeverd og demokrati i et fagdidaktisk og profesjonsetisk perspektiv. Fagkombinasjonen religion og samfunn gjør at vi kan gå i dybden på temaer som mangfold, dannelse og diskriminering. Dette gir lektorprogrammet ved MF en unik komponent.

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse er det spesielt opptakskrav for 5-årig lektorutdanning. Fra og med opptaket til studieåret 2022/2023 blir det innført et nytt spesielt opptakskrav. Det nye kravet er:

- gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
- gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)
- minst 40 skolepoeng

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles bli kvalifiserte med det tidligere kravet:

- gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
- gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
- minst 35 skolepoeng

Dersom du har bestått fagene R1 eller R2 fra videregående skole, kan du se bort i fra karakterkravet i matematikk.

Politiattest må fremlegges i forbindelse med opptak.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15.april.

Karrieremuligheter

Lektorprogrammets primære siktemål er å utdanne lærere til undervisning på grunnskolens mellomtrinn/ungdomstrinn og i videregående skole. Kandidatene vil også kunne være aktuelle for andre yrker og funksjoner i skolesektoren, og i øvrige samfunnssektorer der kunnskap om forholdet mellom religion, skole og samfunn er viktig.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kultur- og samfunnsfag