Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

190934

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lektorprogrammet ved MF er en faglærerutdanning med vekt på KRLE/religion og etikk samt samfunnsfag.

Utdanningen er femårig. Fordypningsdelen av programmet er knyttet primært til fagområdet KRLE/religion og etikk. Praksiskomponenter inngår i fire av fem studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med karakteren 3 eller bedre i norsk og 4 i matematikk. Søkere må dessuten ha 35 skolepoeng for å være kvalifisert til opptak. Søkere må fremlegge politiattest.

Søkere kan søke om godkjenning av relevante eksterne emner. MF avgjør etter søknad hvilke fag som kan godkjennes, innenfor de rammer som studieplanen og rammeplanen for lektorutdanningen setter.

Søkere med i Årsstudium i kristendom/KRLE, samfunnsfag eller interkulturell kommunikasjon fra MF kan få godkjent emner fra disse studiene som del av programmet.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april. Søkere må fremlegge politiattest.

Karrieremuligheter

Ved endt studium har du undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn. Du kan også undervise i videregående skole. Utdanningen er dessuten aktuell for andre funksjoner i skolesektoren, samt i sektorer der kunnskap om forholdet mellom religion, skole og samfunn er viktig.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kultur- og samfunnsfag

Alle utdanninger innen