Fakta

Lærested:
Sted:
Kulturakademiet
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

9. februar 2024.

Om studiet

Halvårig studium i historie i Barcelona. Undervisningen suppleres med et rikt kulturelt og sosialt program. Det er mulig å følge et intensivkurs i spansk i løpet av studieoppholdet.

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Undervisningen i spansk er i regi av den spanske språkskolen International House. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den spansken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Spania. Merk at språkkurset ikke er inkludert i kursavgiften og at det derfor påløper en ekstrakostnad for de som ønsker å følge kurset. 

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 15. desember for semesterstudier med studiestart på våren, 15. juni for semester- og årsstudier med studiestart på høsten. 

Alle utdanninger innen