Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kulturakademiet

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Halvårig studium i ex.phil., ex.fac., idéhistorie og språk. Undervisningen ved Kulturakademiet i Berlin finner sted på GLS Campus Berlin.

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art. Undervisningen i tysk (ikke obligatorisk) er i regi av den tyske språkskolen GLS. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den tysken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Tyskland.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Studiets oppbygging

Filosofi (exphil), samfunnsfag (exfac), modernitetens idéhistorie, tysk.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Kulturakademiet har fortløpende opptak på studiet, og du kan søke når som helst helt frem til studiestart. Sjansen for å få studieplass vil imidlertid være større jo tidligere du søker. Maksimalt antall studieplasser er p.t. ca. 30 på alle studieprogrammer.