Nøkkelinformasjon

Logo KRM Tekniske Fagskole
Logo KRM Tekniske Fagskole

Studiested

KRM Kurssenter, Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

45.0

Semester

1

Kostnader

131 290

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning for deg som vil bli dyktig i hydraulikkfaget. Etter endt utdanning vil du ha kunnskap og ferdigheter til å drifte, vedlikeholde og feilsøke hydrauliske anlegg i landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og i offshore. Utdanningen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005

Undervisningsopplegg

Praktiske obligatoriske kurs/samlinger:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med teori og problemstillinger gjennomgått på kurs. Nettstudiet er en fordypning i innholdet fra de praktiske kursene.
I utgangpunktet jobber man mot hydraulikkanlegget i KRMs laboratorium, men det er også mulig å søke om å få jobbe med de samme oppgaver og problemstillinger inn mot et eget/bedriftens system, dersom det er egnet. Studenten vil på denne måten få spisskompetanse på eget system etter endt utdanning.

Eksamen:

  • Hvert emne avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsending (eksamen).
  • Avsluttende hovedprosjekt hvor du fordyper deg i en valgfri, relevant problemstilling. Arbeidet samles i en skriftlig prosjektrapport, og oppgaven skal muntlig forsvares helt til slutt.

Opptakskrav

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller  relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Opptaksinformasjon

Du finner et eget skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Hydraulikk. Benytt SØK OPPTAK - knappen til høyre. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole eller annen høyere utdanning. Eksempler på relevante fagbrev er Mekaniker, Industrimekaniker, Bilmekaniker, Anleggsmaskinmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved kopi av utdanning, kurs, arbeidsattester mm. 

Alle utdanninger innen