Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Universitet og høgskole

Om studiet

Den ettårige videreutdanningen er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund og for å fullføre diplomoppgave, som kreves for å kunne titulere seg Osteopat D.O. MNOF.

Yrkesrettet videreutdanning

Årsenheten gir deg ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom teoretisk og praktisk undervisning samt klinisk praksis på studentklinikken. Dyktige forelesere og veiledere danner bro mellom læringsmålene fra bachelorgraden i osteopati, med videreutdanningen, og eget virke som praktiserende osteopat. Du vil lære om undersøkelse og behandling av ulike pasientgrupper, samt få en god forståelse av hvordan psykologiske faktorer påvirker pasienter med smerter.

Osteopati videreutdanning med bred praksiserfaring

Studiet legger opp til praksiserfaring både i studentklinikken og på ekstern praksisplass. Dette gir studentene bred erfaring med ulike pasientgrupper fra ulike bransjer og samfunnslag. Under kyndig veiledning fra erfarne osteopater drilles studentene i å ta opp sykehistorie, utføre undersøkelser og behandle pasienter slik at de er trygge og effektive i møte med pasienter i arbeidslivet.

Videreutdanningen dekker også områder innenfor forskning, og hvordan man kan etablere, drive og markedsføre egen klinikk og praksis.

Opptakskrav

Læringsutbytte

Du vil blant annet lære om tverrfaglig behandling av smerter gjennom kognitiv terapi, ernæring, fysisk aktivitet og trening.

Emner innen økonomi, markedsføring og etablering av egen klinikk gjør deg rustet for hverdagen som vil møte deg etter endte studier.

Karrieremuligheter

Osteopati blir stadig mer etablert som behandlingstilbud i Norge, og de fleste uteksaminerte velger å jobbe ved egne klinikker. Som diplomert osteopat har du arbeids- og videreutdanningsmuligheter i utlandet – kunnskapen har du i hodet og hendene.

Du har rett til medlemskap i Norsk Osteopat Forbund og vil få ansvars- og skadeforsikring, og du registreres, slik at du ikke må betale merverdiavgift på tjenestene og behandlingen du leverer.

Kvalifikasjon/tittel

Osteopat D.O. MNOF