Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

I dette emnet skal vi gå dypere til verks enn i Samfunnsøkonomi I. Det inneholder færre temaer, men mer dybde.

I Samfunnsøkonomi II skilles det mellom mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres forbrukerne og bedriftene sine valg.

Forbrukerne må ta valg mht. hva de skal konsumere og hvor mye. Bedriftene må ta valg mht. hvor mye de skal bruke av ulike ressurser, og hvor mye de skal produsere. I makroøkonomi studeres økonomien som helhet. Spesielt vektlegges her ulike modeller for konjunkturer, arbeidsmarked og økonomisk politikk.

Samfunnsøkonomi II består av følgende tema:

 • Økonomiske modeller og krav til matematikk
 • Produksjon
 • Inntekts- og kostnadsteori
 • Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Konsumentens valg
 • Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Ufullkommen konkurranse: monopol
 • Økonomisk aktivitet på kort sikt
 • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
 • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
 • Lønnsvekst og arbeidsledighet
 • Rente og pengepolitikk

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6003 Samfunnsøkonomi

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.