Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Ønsker du deg en karriere som forretningsanalytiker, sikter deg mot en lederstilling, og vil ikke bare forstå, men også utvikle morgendagens teknologi? Ta en master i Information Systems – Management and Innovation.

Informasjonssystemer er både en profesjon og en akademisk disiplin som har til hensikt å bygge bro mellom de tekniske mulighetene som IT gir og forretningsbehov. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å gå inn i lederstillinger og spesielt krevende rådgiverstillinger knyttet til IT.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kunnskap og ferdigheter om nyskapende IT-løsninger, strategier og metoder som er avgjørende for dagens og morgendagens virksomheter og næringsliv.

Du vil blant annet lære både teori og praksis for planlegging og gjennomføring av prosjekter og risikostyring, få inngående kunnskap om forskjellige konsepter ved IT-arkitektur og sikkerhet, og metodikk for innovative prosesser. Dette gjør deg til en ettertraktet kandidat på arbeidsmarkedet.

Dette studiet kan også gjennomføres på deltid.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet er forskningsbasert noe som betyr at forelesere er aktive forskere på de ulike modulene som blir forelest samt at innholdet er kvalitetssikret av internasjonale forskere.

Studiet inneholder også en praksisperiode der studentene blir utplassert i virksomheter for å anvende kunnskapen i praksis.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen ett av følgende områder:

 • IT
 • ledelse
 • økonomi
 • e-business
 • markedsføring

Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord).

Last ned malen her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også "Forskrift om krav til mastergrad".

Les mer om opptakskravene

Læringsutbytte

Undervisningen foregår på engelsk og er bygd opp av moduler. Med dedikert fokus på ett og ett tema gir dette studenter og forelesere muligheten til å gå i dybden på hvert enkelt fagområde.

I tillegg er pensumet dynamisk og gir rom for tilpassede forelesninger som tar hensyn til de nyeste trendene og teknologiene som brukes i næringslivet.

Emner vi vil fokusere på i løpet av studietiden inkluderer:

 • Relevant forskning innen fagfeltet informasjonssystemer
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • IT og innovasjon
 • IT strategi og virksomhetsarkitektur
 • IT styring
 • Ledelse av smidige IT prosjekter
 • Risiko og sikkerhet knyttet til IT løsninger
 • Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon
 • Forskningsmetoder

Du vil utvikle ettertraktet kompetanse innen konseptutvikling av nye IT-tjenester, prosjektledelse, arkitektur, forskningsmetoder og virksomhetsarkitektur, for å nevne noe.

Studiet fokuserer spesielt på ledelse av store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Karrieremuligheter

Høyskolen Kristiania har tett samarbeid med industrien, noe som bidrar til at tidligere studenter har fått aktuelle jobber raskt etter studiene. Forelesere kommer fra både industrien og akademia, og skolen har lang erfaring med dette studiet.

Med en Master in Management & Innovation kan du blant annet jobbe som:

 • Virksomhetsarkitekt
 • Prosjektleder
 • IT-sikkerhetskonsulent
 • IT rådgiver/konsulent
 • IT-leder
 • Forretningsutvikler
 • IT-konseptutvikler

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet: