Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Strategisk kommunikasjon har vokst frem som en etterspurt kompetanse de siste årene. Dette studiet vil hjelpe deg bli en ettertraktet aktør i kommunikasjonsbransjen.

Med kommunikasjon kan man påvirke på verdifulle måter, om man for eksempel bygger omdømme, etablerer en organisasjonskultur, leder organisasjoner gjennom omstillingsprosesser eller lanserer nye produkter. De fleste organisasjoner er avhengig av solide kommunikasjonsstrategier, spesielt på den politiske arenaen. Men om man ikke bruker kommunikasjon på en planlagt og målrettet måte, kan ønsket om seier fort ende opp med nederlag.

Ved å bruke analytiske metoder, reflektere kritisk, utarbeide strategier og sette håndfaste mål styrker du sjansene for at budskapet ditt får en ønskelig effekt. Dette og mer vil du lære med en Master i strategisk kommunikasjon.

Fremtidens aktører innen strategisk kommunikasjon må være i stand til å møte et medie- og kommunikasjonslandskap i hurtig endring, noe som krever eksponering for tverrfaglige perspektiver. Med dette studiet vil du få en tverrfaglig utdanning som bygger på kommunikasjon, strategi, organisasjon og ledelse, og du vil få avansert kunnskap om kommunikasjonsstrategier og tiltak for ulike kanaler, alt med et digitalt fokus.

Studiet er forskningsbasert og både følger og utfordrer den aktuelle forskningen på feltet slik at du vil være i besittelse av tidsaktuell kunnskap.

Opptaksinformasjon

For opptak til Master i strategisk kommunikasjon kreves det at søkeren har bachelorgrad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoeng.

Minimum 80 studiepoeng av disse skal være innenfor ett av følgende fagområder:

 • kommunikasjon og/eller media,
 • økonomisk-administrative fag,
 • samfunnsvitenskap eller
 • økonomi

Fagkrav til fordypningsfagene i bachelorutdanningen:

 • Minst 15 studiepoeng i metodefag
 • Minst 15 studiepoeng i kommunikasjons- eller mediefag, eller administrasjonsfag

Karakterkrav

For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på C eller bedre. Dersom det er

flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert

etter de gjeldende rangeringsreglene.

Læringsutbytte

En Master i strategisk kommunikasjon gir deg kompetansen som må til for å utforme, produsere og kritisk vurdere målrettet og strategisk kommunikasjon for ulike virksomheter innen offentlig, privat og ideell sektor.

Analytisk og praktisk anvendbar kunnskap står helt sentralt i studiet, og du vil blant annet analysere digital kommunikasjon samtidig som du lærer hvordan du produserer digitale historiefortellinger.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi også fokusere nærmere på emner som:

 • Fortellinger i en digital tid
 • Forskningsdesign i strategisk kommunikasjon
 • Analyse av digital kommunikasjon
 • Kvalitativ metode og vitenskapsteori

Etter endt utdanning vil du ha ettertraktet kunnskap om hvordan strategisk kommunikasjon praktiseres og om hvordan man implementerer strategiske kommunikasjonsprosesser for ulike virksomheter.

Karrieremuligheter

Evnen til å kommunisere strategisk er stadig mer etterspurt i politikk, i næringslivet, i det offentlige og i samfunnet for øvrig. Strategisk kommunikasjon er ekspansivt og omfatter et stadig økende antall profesjonelle kommunikasjonsfolk innen alle organisasjonstyper.

Med en Master i strategisk kommunikasjon vil du blant annet ha muligheten til å jobbe innen:

 • Kommunikasjonsbyråer
 • Politiske partier
 • Offentlige og ideelle organisasjoner
 • Reklamebyrå
 • Privat næringsliv

Du vil ha evnen til å utvikle, designe og gjennomføre vellykkede kommunikasjonsstrategier og du vil ha kunnskapene som trengs for å kunne ta strategisk riktige kommunikasjonsbeslutninger i bedrifter og organisasjoner.

Kommunikasjonsyrket tar nå plass plass i det øverste ledelsesnivået i de fleste bedrifter og organisasjoner, og med en Master i strategisk kommunikasjon vil du ha mulighet til å kunne være med på den videre veksten.

Alle utdanninger innen