Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

21. september 2022.

Om studiet

Ønsker du å lede innovasjonsprosesser og jobbe med kommersiell innovasjon? Da er dette studiet for deg.

Verden blir stadig mer digitalisert, konkurranseutsatt og klimasårbar. Utfordringene blir stadig mer komplekse, og derfor trenger samfunnet innovative ledere som kan utfordre det eksisterende og finne nye løsninger til forretnings- og samfunnsmessige problemer.

Med dette studiet vil du blant annet lære om rollen innovasjon spiller i samfunnet og om potensialet det har til å gi betydningsfulle bidrag til kulturell, sosial og økonomisk utvikling. Du vil bli i stand til å lede innovasjonsprosjekter og implementere nyskapende idéer for å oppnå strategiske mål.

Interessen for innovasjon er stor hos næringslivet, men hvordan en bedrift lykkes med innovasjon forandrer seg kontinuerlig. Med en Master i innovasjonsledelse lærer du hvilke strategiske og kulturelle tiltak som må til for å utvikle innovasjonsprosesser som vil ta virksomheten inn i fremtiden på en sikker og lønnsom måte.

Undervisningsopplegg

Du vil lære teori og metode omkring innovasjon og gjennom case studier og forstå hvordan teorien kan settes ut i praksis. Det synes å være uklarheter omkring grunnleggende forståelser og formuleringer av hva et case studium er.

Du vil ta en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom hele studiet. Du vil selv velge, vurdere og anvende eksisterende litteratur, og utvikle faglig relevante problemstillinger innenfor innovasjonsfeltet, og besvare disse ved bruk av selvvalgt teori og metode.

Studiet avsluttes med en masteroppgave som teller 30 studiepoeng og kan skrives individuelt eller i grupper bestående av to studenter.

Opptakskrav

For opptak til Master i innovasjonsledelse kreves det at søkeren har bachelorgrad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoeng.

Fagkrav til fordypningsfagene i bachelorutdanningen:

Karakterkrav

For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på C eller bedre.

Læringsutbytte

I løpet av studietiden din hos oss vil du tilegne deg avansert teoretisk og praktisk kunnskap om innovasjon og innovasjonsledelse. Du vil også få en dyp forståelse for innovasjonens rolle i samfunnet og hvorfor den er kritisk viktig for samfunnets videre utvikling.

En sentral del av innovasjonsarbeidet handler om å involvere, veilede og bygge relasjoner, noe du vil lære med en Master i innovasjonsledelse. Du vil også få kompetansen som må til for å avdekke endringsbehov og etablere nye handlingsmønstre i virksomheter. Du vil også få kunnskap om hvordan du igangsetter entreprenørielle aktiviteter i etablerte organisasjoner.

I tillegg vil vi fokusere på:

  • innovasjonslederrollen
  • individuelle, organisatoriske og sosiale forhold som påvirker innovasjon
  • innovasjonsfagets utvikling
  • innovasjonsprosesser
  • vitenskapelige metoder og vitenskapsteori

Etter fullført utdanning vil du være klar for arbeid innen et spennende fagfelt som byr på mange muligheter.

Karrieremuligheter

Etter endt studietid skal du være i stand til å lede innovasjonsprosesser i en organisasjon på en effektiv og ansvarlig måte. Interessen for innovasjon hos næringslivet er stor, men det må gjøres på en analytisk, sikker og lønnsom måte, noe du lærer hvordan du gjør med denne utdanningen.

Innovasjon er viktig for enhver organisasjon som ønsker å være en del av fremtidens arbeidsmarked, og du vil ha ettertraktet kunnskap og kompetansen som må til for å hjelpe organisasjonen nå sine strategiske mål.

Du vil også kunne bidra til å forbedre og utvikle organisasjonsprosesser og arbeidsrelasjoner, og bevisstgjøre ulike aktører om verdien av en ansvarlig og helhetlig tilnærming til endring. Alt i alt vil dette være med på å gjøre deg til en attraktiv kandidat i fremtidens arbeidsmarked.