Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Universitet og høgskole

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Masterstudiet gjør deg til en brobygger mellom teknisk IT-kompetanse og forretningsbehov.

Information Systems (IS) er både en profesjonell disiplin og et akademisk felt som skal fungere som en brobygger mellom teknisk IT-kompetanse og forretningsbehov. Å mestre å være denne brobyggeren vil gjøre deg til en attraktiv medarbeider i de fleste organisasjoner og bedrifter verden over.

Som et akademisk felt går IS grundig i dybden på flere temaer som strategi, ledelse, forretningssystemer, IT-utvikling samt forbrukeratferd og etterspørsel. Samtidig vil du i løpet av studietiden din hos oss få en overordnet ekspertise om forholdet mellom teknologi og samfunnet forøvrig.

Behovet for kompetent IT-personell har aldri vært høyere, og det forventes at etterspørselen vil øke i tiden som kommer. Med en Master of Science in Information Systems: Business Analytics vil du få verdifulle innsikter og ferdigheter som vil hjelpe deg muliggjøre spennende karrieremål i en stadig voksende bransje.

Masteren baserer seg på det nyeste fra forskning og du vil bli undervist av aktive forskere ved Høyskolen Kristiania som gir deg verktøyene du vil trenge for å bli vellykket.

Undervisningsopplegg

Studieprogrammet benytter seg av flere former for undervisning for å sikre studenten maksimalt læringsutbytte:

 • Forelesninger for introduksjon av teori og domenekunnskap
 • Seminarer og gruppearbeid for at studentene skal få diskutert ulike perspektiver og jobbe med caser fra næringslivet
 • Praktisk undervisning og lab-arbeid for å utvikle tekniske ferdigheter
 • Muntlige presentasjoner for å utvikle gode kommunikasjonsevner
 • Essay og thesis-arbeid for å bli dyktig på å samle informasjon og presentere analyser og resultater
 • Hyppige sesjoner med foreleser for å få detaljerte tilbakemeldinger

NB! All undervisning i dette programmet foregår på engelsk. Masteroppgaven skal også leveres på engelsk, og Høyskolen Kristiania har et nært samarbeid med forelesere fra flere land som vil holde gjesteforelesninger på campus.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen ett av følgende områder:

 • IT
 • ledelse
 • økonomi
 • e-business
 • markedsføring

Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord).

Last ned malen her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også "Forskrift om krav til mastergrad".

Læringsutbytte

I løpet av studietiden din hos oss vil du få en avansert kunnskap om informasjonssystemer og hvordan man forsker på dette. Du vil bli dyktig på å analysere teorier, jobbe med hypoteser, utarbeide strategier og foreta gode valg basert på analyse og metode.

Fag vi vil gå i dybden på inkluderer:

 • Data Management
 • IT Governance
 • Applied and Big Data Analytics
 • Advanced Visual Analytics
 • Research Methods

Etter endt studietid vil du har praktiske kunnskaper rundt hvordan man analyserer komplekse problemer relatert til informasjonssystemer, hvordan du kan designe eller anbefale gode løsninger og hvordan du måler resultater som holder høy standard hos en organisasjon. I tillegg vil du ha ferdighetene som trengs for å kunne skape nye analysemetoder og teknikker.

Du vil jobbe med forelesere som er aktive forskere, få tilgang til problemstillinger fra virkelighetens arbeidsliv og utarbeide løsninger i våre labs på Høyskolen Kristiania.

Karrieremuligheter

Master of Science in Information Systems: Business Analytics er utarbeidet i nært samarbeid med næringslivet for å sikre at du har ettertraktede og ønskede egenskapene når du er ferdig utdannet.

Våre tidligere studenter i informasjonsteknologi jobber i dag som CIO’s, IT-sjefer, forretningsutviklere, programvareutviklere, analytikere, konsulenter og IT-sjefer innen sikkerhet.

Etter endt utdanning vil du ha tittelen Master i of Science in Information Systems, og utdanningen kvalifiserer deg også til å studere til en doktorgrad innen et relatert fagfelt eller emne.