Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Ny teknologi utvikles hele tiden, og fagfeltet Human-Computer Interaction er i kontinuerlig utvikling. Med denne utdanningen vil du få avansert kunnskap om utvikling og design av brukergrensesnitt som skal komme forbrukere, selskaper og samfunn til gode.

I tillegg får du breddekunnskap om teknologi og de muligheter og utfordringer som ligger i utnyttelsen av den.

Du vil lære om hele utviklingsprosessen fra prototype til ferdig produkt, med et ekstra fokus på brukerperspektivet og -grensesnittet. Målet er å gjøre deg til en attraktiv kandidat i et spennende arbeidsmarked som er sterkt preget av innovasjon og nyskapning.

Dette studiet kan også gjennomføres på deltid.

Studiets oppbygging

For å utvikle gode brukeropplevelser er det viktig å forstå både teknologien og menneskene som bruker den, og hvordan samspillet mellom menneske og teknologi fungerer best mulig.

I løpet av studietiden din hos oss får du derfor en grundig innføring i:

 • HCI / Menneske – maskin – interaksjon
 • Interaksjonsdesign
 • Informasjonsvisualisering
 • Prototyping og utvikling av grensesnitt
 • Systemarkitektur
 • Prosjektledelse og smidig metode
 • Multimodale grensesnitt
 • Forskningsmetoder

De fleste emnene er bygget rundt praktiske oppgaver der man får leke med teknologi og design, og det er stor variasjon fra fag til fag.

Det er mye interaksjon mellom medstudenter, forskere og forelesere, og vi får regelmessig inn forelesere fra blant annet København og London som underviser og kommer med kunnskap og erfaringer fra sine miljøer. Ny teknologi og tidsaktuell forskning er sentralt i alt vi gjør.

Undervisningsopplegg

Tett kobling mot industri, med blant annet utplassering og masteroppgave i samarbeid med næringslivet hjelper deg å lykkes med dette.

Du jobber med temaer som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

I utdanningens tredje og fjerde semester skal du ut å gjøre masteroppgaven. I denne perioden vil det være mulig å bruke deler av tiden i praksis i en bedrift som gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Opptakskrav

Du må ha en fullført bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning innenfor fagområdet Human-computer interaction / menneske-maskin interaksjon. I tillegg er det påkrevet med basiskunnskap i HTML og CSS. Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord).

Krav til gjennomsnittskarakter fra bachelorgrad er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Godkjente bachelorgrader:
Bachelorgrad innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, HCI, interaksjonsdesign eller relaterte disipliner.

Dersom du har en bachelorgrad innenfor ledelse, psykologi, HR eller andre relevante fagområder, er du velkommen til å søke. Det vil da bli gjort en individuell vurdering basert på din fagkombinasjon. Merk at krav om basiskunnskap i HTML og CSS gjelder. Ta kontakt med studier@kristiania.no hvis du har spørsmål rundt dette.

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Human-Computer Interaction er et område hvor det kommer til å være mye etterspørsel etter kompetanse i fremtiden. Hvis man er villig til å jobbe for gode resultater, vil en fullført grad innen dette fagområdet gi svært gode og spennende karrieremuligheter.

Du kan blant annet jobbe som:

 • UX specialist
 • Human-Computer specialist
 • Interaction designer
 • Web, software or system developer
 • Experience designer
 • Usability designer
 • Project manager
 • Researcher

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

Alle utdanninger innen