Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Master, 1-1,5 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

28. mars 2023.

Om studiet

Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.

I samarbeid med Heriot-Watt University tilbyr Høyskolen Kristiania Nettstudier et MBA-studium av internasjonal toppklasse i Norge.

Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA-studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling.

Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.

Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.

MBA-studiet består av syv obligatoriske kjernefag og to valgfag. Dersom du ønsker graden specialist MBA består graden av syv obligatoriske kjernefag og fire valgfag.

Kjernefag

Ved kursbestilling av de obligatoriske kjernefagene velger du fritt mellom undervisningsbasert eller selvstudium, det gjør det mulig å bestemme dette for hvert enkelt fag.

Spesialisering

For å ta en MBA med spesialisering må alle de syv obligatoriske kjernefagene være bestått, i tillegg må du bestå fire valgfag innen en og samme spesialisering. En MBA med spesialisering består av 11 fag, en ordinær MBA består av 9 fag.

Undervisningsopplegg

Du kan velge å ta kjernefagene som undervisningsbasert, som selvstudium, eller som en kombinasjon. Velger du å delta på samlinger er dette svært givende. Alle har med seg gode erfaringer fra tidligere utdanning og praksis, noe som fører til spennende dialoger og meningsutvekslinger som kommer alle parter til gode.

Alt av undervisningsmateriell vil ligge tilgjengelig i læringsportalen.

Opptakskrav

Du må ha en bachelorgrad eller realkompetanse. Realkompetanse vil bli vurdert individuelt, men du bør ha passert 25 år og ha en relevant bakgrunn med minst 5 års arbeidserfaring.

Opptaksinformasjon

Før du kan bestille et MBA-kurs, må du søke og få opptak til studiet. Dette gjør du ved å bestille en MBA-registrering på våre nettsider. Du vil i løpet av kort tid motta en bekreftelse på bestillingen og i den et vedlegg med et Student Registration Form (SRF-skjema). Dette SRF-skjemaet fyller du ut i sin helhet og laster opp på våre sider. Sammen med skjemaet legger du ved attestert dokumentasjon på Bachelorgrad eller arbeidserfaring samt et passbilde av deg selv. Først når vi har mottatt dette kan vi behandle søknaden din. Du vil innen kort tid høre fra oss om du får opptak til MBA-studiet.

Læringsutbytte

Gjennom studiet vil du utvikle analytiske evner, forståelse for ledelsesprosesser og menneskelig atferd i organisasjoner. Du vil få innsikt i endringer i forretningsmessige omgivelser, sosiale og politiske forhold som påvirker organisasjonen. Videre vil du få et godt teoretisk grunnlag innen økonomi, finans, markedsføring og strategiutvikling

Karrieremuligheter

Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA- studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Business Administration