Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Dette studiet gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Frontend-utvikling Fagskolen Kristiania

Frontend-utvikling er utøvelse av HTML, CSS, JavaScript og andre kodespråk i utviklingen av web- og mobile applikasjoner. Nett- og skjermløsninger tilbys på stadig nye plattformer som for eksempel i biler, kjøleskap og hjelpemidler, samtidig som allerede eksisterende medier gjennomfører utvikling på dagens løsninger.

Dagens arbeidsmarked har et stort behov for frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger.

Denne utdanningen gir deg både de tekniske ferdighetene du trenger for å bli en dyktig frontend-utvikler, samt erfaring med å jobbe i tverrfaglige team. Som et resultat vil du etter fullført studium besitte verdifull kompetanse som arbeidsmarkedet trenger.  

Hva lærer du?

Med denne utdanningen vil du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er bærende elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene for en oppdragsgivers behov.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi gå i dybden på: 

 • Grunnleggende JavaScript
 • Brukergrensesnitt, responsivt design & animasjon
 • Apputvikling og kodearkitektur
 • Frontend-utvikling og universell utforming
   

Du vil lære om applikasjonsutviklingsspråk som gjør deg i stand til å utvikle mobilapplikasjoner. I tillegg vil du lære å hente ut data fra en backend og du vil få erfaring med å jobbe i tverrfaglige team sammen med designere og andre innholdsleverandører til skjermbaserte medier.

  Undervisningsopplegg

  Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

  I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir du tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

  Fag- og timelærerne på utdanningstilbudet har annet arbeid i norsk bransje innen frontend, UX-design og grafisk design. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen med seg til studentene. For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra bransjen benyttes.

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  ELLER

  Realkompetanse for fagskole: 

  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
  • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
  • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

  Les mer om opptakskravene

  Karrieremuligheter

  Etter ett år med frontend-utvikling vil du ha en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse, og vil kunne jobbe som frontend-utvikler innen en rekke bransjer.

  Å kunne utvikle nettsider og mobile applikasjoner er en etterspurt kompetanse, og du vil bli en ettertraktet ressurs hos IT-firmaer, mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og designavdelinger.

  Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som for eksempel grafisk design eller digital innholdsproduksjon.

   

  Kvalifikasjon/tittel

  Frontend-utvikler Webdesigner

  Alle utdanninger innen