Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte.

Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvilke digitale løsninger som eksisterer, hvordan de fungerer, og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Generelt kan vi si at digital markedsføring er en kanalstrategi i den forstand at vi i hovedsak konsentrerer oss om distribusjon og kommunikasjon.

I dette kurset tar vi for oss digital kommunikasjon. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

  • forelesningsvideoer 
  • oversikt over pensum og studieløp 
  • læringsmål 
  • planleggingsverktøy 
  • øvingsoppgaver 
  • innleveringsoppgaver 
  • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal du ha lært betydningen av teknologi i markedskommunikasjon, og du skal forstå sammenhengen mellom virksomhetens strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer.

Du skal kjenne til og forstå de viktigste elementer og aktiviteter som inngår i digital markedskommunikasjon og digitale kampanjer, og du skal være i stand til å både utarbeide samt måle effekten av en digital kampanje.