Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

22. september 2022.

Om studiet

Går du rundt med en forfatter i magen? En reklamemaker i ryggmargen? Eller en manusforfatter i munnen? Slipp dem fri.

Bachelor i tekst og skribent er en utdanning innen fortelling, idearbeid og språk. Studiet gir deg en grundig innføring i kreativ skriving innenfor en rekke sjangere, og mulighet til å fordype deg i en selvvalgt retning det siste året, hvor du også er ute i praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består blant annet av forelesning, seminarundervisning, skriveverksted og veiledning. En betydelig del av studentenes arbeidstid benyttes til individuelt arbeid og forberedelser.

Studentene jobber i grupper med gruppeprosjekter innen redaksjonell kommunikasjon, markedskommunikasjon og kunstorienterte tekster og med hverandreveiledning. Øvelse i forskjellige former for publisering er i fokus. Studentene presenterer sine arbeider individuelt og i grupper for medstudenter og, der det er relevant, for eksternt publikum og/eller eksterne oppdragsgivere. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeidet. Det legges opp til tverrfaglige prosjekter.

Kristiania gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Opptakskrav

Læringsutbytte

Du vil i løpet av studiet jobbe med skjønnlitterære tekster, reklame, scene, manus for film, TV og radio, og skrive for både trykte medier og web/sosiale medier. Den røde tråden i studiet er fortellingen, språket og virkemidlene som skal til for å formidle den – enten om det er ren tekst, lyd, bilde eller en kombinasjon av disse.

Vi setter eksperimentet høyt og oppfordrer studentene våre til hele tiden å utforske nye måter å bruke språket på. En annen ting vi setter høyt er leken. Vi vil at det skal være morsomt å lære.

Tekst og skribent ønsker å være en dynamo i fortellingsmiljøene i Norge. Derfor er det viktig for oss å være i nær dialog med verden. Studiet har et sterkt nettverk utenfor skolen, både i kraft av tidligere studenter og andre ledende fortellere i alle miljøer. Studentene våre blir undervist av interne krefter, tidligere studenter og andre eksterne fagfolk. Vi legger stor vekt på konkret og praktisk gjennomføring av prosjekter. Vi vet at den eneste måten å bli en god skrivende forteller på, er å skrive og fortelle.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Karrieremuligheter

Vil du dikte opp en ny verden? Etter endt studie vil du ha utforsket tekst og kommunikasjon grundig. Du vil ha god kunnskap i mange fortellingsområder. Du vil ha stor erfaring med å gjennomføre prosjekter, alene og sammen med andre. Men aller viktigst: du vil ha funnet en kurs og retning for hva slags forteller du vil være og hva slags fortellinger du vil lage.

Podcast eller poesi? Ja takk, begge deler. Tidligere studenter hos oss finner du som toneangivende fortellere i alle deler av den norske offentligheten: både som reklameskapere, tekstforfattere, dramatikere, forfattere, manusforfattere og programskapere.

Alle utdanninger innen