Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

5. desember 2023.

Om studiet

Har du lyst til å jobbe innen reiselivsledelse og utvikle ekstraordinære turistopplevelser – enten i Norge eller internasjonalt? Da er Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling et godt valg.

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den del av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og leveranse av servicekvalitet er derfor økende. Vårt bachelorstudium skiller seg markant ut fra andre reiselivsutdanninger i Norge.

Studiet er svært markedsorientert, og du vil lære å lede en reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse. Siden vi legger større vekt på markedsorientering i praksis enn andre lignende studier, vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt.

Hva lærer du?

Med kunnskap fra fagfelt som forbrukeratferd, merkevarebygging og sosiologi vil du kunne nå frem til morgendagens reisende med tidsriktige reiselivsprodukter i tradisjonelle markeder som Europa og USA samt nyere markeder som Asia og Latin-Amerika. Ved hjelp av teori fra fagfeltene sosialantropologi, sosiologi og kommunikasjon lærer du dessuten å planlegge – og legge til rette for – et reiselivstilbud basert på kulturelle forskjeller og ulike typer reisende.

Du vil også utvikle innsikt i hvordan bedre organisering og bærekraftig drift kan gi bedre opplevelser for turisten og samtidig bedre lønnsomhet for både bedrift og destinasjon.

I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt fremtredende i reiselivsbransjen.

Undervisningsopplegg

Tett på reiselivsnæringen
Kristiania har flere års erfaring med reiselivsstudier og har en meget kompetent stab av forelesere som virkelig gir av seg selv. Inspirerende gjesteforelesere fra næringslivet kommer også ofte innom og bidrar blant annet til å gi kunnskap om de trendene som vil prege reiselivsbransjen fremover.

Sist, men ikke minst innebærer vårt gode samarbeid med aktører i næringen at du får direkte erfaring med bransjen via ekskursjoner med foredrag, omvisning og utprøving av ulike opplevelsesprodukter.

Etter fullført Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

 

Karrieremuligheter

Studiet gir deg en praktisk tilnærming til reiselivsledelse samtidig som du får inngående innsikt i hvordan reiseopplevelser utvikles, iscenesettes og oppleves i tråd med dagens og morgendagens etterspørsel.

Studiet kvalifiserer deg til spennende jobbmuligheter blant annet hos turoperatører, aktivitets- og opplevelsesselskaper, event- og destinasjonsselskaper, fly- og transportbedrifter og reisebyråer, i hotell- og overnattingsbransjen samt i det offentlige plan- og utviklingsapparatet.

Du vil også være kvalifisert til å utvikle ditt eget opplevelsesprodukt og lede din egen bedrift.

Utveksling

I løpet av bachelorløpet ditt har du mulighet til å søke om utveksling i utlandet.

Alle utdanninger innen