Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

20. september 2022.

Om studiet

Antallet PR-jobber vil øke i årene som kommer. Da trengs det faglig dyktige og samfunnsengasjerte kommunikasjonsfolk. Antallet kommunikasjonsarbeidere øker, og den norske PR-bransjen er i stadig utvikling.

Kommunikasjon er et spennende fagfelt hvor det skjer mange ting, og antallet PR-jobber er forventet å øke i årene som kommer. Derfor er det behov for faglig dyktige og samfunnsengasjerte kommunikasjonsfolk med integritet og god teknologisk og strategisk forståelse.

Bachelor i PR og strategisk kommunikasjon er en spennende og levende utdanning for deg som er opptatt av mennesker, kommunikasjon og det som skjer i samfunnet.

Kristiania tilbyr det mest komplette bachelorstudiet i PR og kommunikasjon, et som gir deg metodekunnskaper, praktisk erfaring, faglig innsikt og har fokus på digital kunnskap.

Dette bidrar til at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet. 

Undervisningsopplegg

Undervisningen bygger på den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om kommunikasjon og blir ledet av forelesere med lang erfaring fra praktisk kommunikasjonsarbeid. Koblingen mellom teori og praksis er tydelig gjennom hele studiet. Flere av foreleserne jobber med kunder og prosjekter ved siden av undervisningen og tar med seg kunnskapen inn i klasserommet.

Praksis, utveksling eller spesialisering

Første året skal du allerede få prøve deg som PR utøver og har ansvar får å promotere skolens største tverrfaglige prosjekt Live@Kristiania. Sammen med studenter fra prosjektledelse, populærmusikk og mask og hårdesign har du ansvar for å gjennomføre dette fire dagers konsertfestival.

I ditt andre studieår får du mulighet for praksisopphold hos en arbeidsgiver, utveksling eller spesialisering i et valgfritt markedsfaglig emne.

Siste året skal du igjen ut i praksis. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave, som består av en fordypningspraksis og en teoretisk bacheloroppgave.

Beliggenhetene våre midt i Oslo sentrum gjør kontakten med næringslivet enkel. Vi inviterer hele tiden inn gjesteforelesere som presenterer ferske eksempler. Vi har blant annet hatt gjesteforelesere som:

 • Skuespiller Mads Ousdal
 • Generalsekretær i Høyre, John Ragnar Aarset
 • Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland
 • Charter-Svein
 • TV-2-journalist Kjetil Sviland
 • Magnus Bøe, daglig Leder i Red Performance
 • Babak Behrad, Spesialrådgiver i Trigger
 • Kim Reksten Grønneberg Account Director i JCP PR
 • Jan Grønberg, Managing Director Google

Ved å løse oppgaver for eksterne oppdragsgivere som en del av undervisningen får du best mulig erfaring med å lage kampanjer i praksis.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Opptaksinformasjon

 

 

Læringsutbytte

Studiet gir en innføring og fordypning i ulike virkemidler innenfor PR. Du får kunnskap om det norske medielandskapet, måten mediene fungerer på, måten journalister jobber på, og grunnen til at journalister og redaktører prioriterer som de gjør.

I tillegg får du utdypende kunnskap om: 

 • Politikk og PR

Du vil bli kjent med det norske politiske systemet og forstå hvordan politiske beslutninger tas, og hva slags påvirkningsmuligheter som finnes i politiske prosesser. 

 • Forretningsmål og PR

Du skal få innsikt hvordan virksomheter bruker kommunikasjon som et strategisk virkemiddel for at virksomheten skal oppnå sin visjon og overordnete mål.

 • Digital kommunikasjon og PR

Du vil bli en moderne PR-utøver som kan bruke "big data" og mange andre digitale verktøy i ditt strategiske PR-arbeid. 

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier både i inn- og utland.

Karrieremuligheter

Med en bachelor i PR og strategisk kommunikasjon kan du jobbe som både kommunikasjons- og informasjonsrådgiver i privat og offentlig sektor.

Det finnes mange muligheter hos forskjellige kommunikasjonshus og mer spesialiserte byråer som driver med medie- og myndighetskontakt, informasjon og krisehåndtering, markedskommunikasjon og flere andre. 

Du kan også jobbe med strategisk PR tilknyttet nasjonale partiorgan, for politiske partier, i organisasjoner eller i internasjonalt samarbeid. En annen mulighet er å jobbe som kommunikasjonsekspert på en kommunikasjonsavdeling for en virksomhet eller organisasjon.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

 

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Alle utdanninger innen