Bachelor i markedsføring og salgsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og mer strategiske salgsledere. Som Norges eneste høyskole – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en Bachelor i markedsføring og salgsledelse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Dagens salgsorganisasjoner har mange viktige oppgaver og utfordringer. På dette studiet vil du få kunnskap og opplæring i temaer som salgsteknikk, organisasjons- og kundepsykologi, forhandlingsteknikk, salgsstrategi, salgsledelse og utvikling av langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

Ved å lære om hva kunden kjøper, og ikke minst hvorfor kunden kjøper, får du kunnskap om hvordan du best kan kommunisere med markedet, og innsikt i hvordan man utvikler nye produkter og tjenester tilpasset kundenes behov.

Hva lærer du?

Praktisk salg
Studieløpsemnene i dette studiet hjelper deg å bli en dyktig selger. Du vil få kunnskap om og erfaring med praktisk salg og hvordan salgsledere bør jobbe for å oppnå de beste resultater. Du lærer å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salg i ulike situasjoner og til ulike kunder, øver på ulike salgsteknikker og får prøve deg i simuleringsspill som salgsleder.

Lær å lede en salgsorganisasjon
Målet vårt er at du skal bli i stand til å utvikle gode salgsstrategier samt kunne organisere, lede og måle et salgsapparat gjennom forståelse av hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon.

Et annet viktig element er å forstå hvordan markedsføring og salgsfunksjonene i en bedrift fungerer sammen til beste for organisasjonen. Det er viktig at hver av disse to avdelingene i organisasjonen har innsikt i hva den andre bidrar med, og dette krever kunnskap innen begge fagområdene.

Undervisningsopplegg

Sammen med eksterne samarbeidspartnere vil vi gi deg innsikt i digitalt salg og salg via sosiale medier. Målet er hele tiden at du i tillegg til teoretisk kunnskap skal få nyttige og praktiske erfaringer med salgsyrket. I rollen som salgsleder handler det om å kunne organisere et salgsapparat og å nå resultater gjennom sine selgere. Derfor gjennomgås viktige temaer som rekruttering, motivering, salgstrening og lønn.

I salgsarbeidet står også forhandlinger for å oppnå gode betingelser sentralt. Evnen til å fremforhandle gode løsninger avhenger av mellommenneskelig kommunikasjon og analytiske egenskaper. Du skal lære deg å forberede, gjennomføre og evaluere slike forhandlinger.

I tillegg til solid gjennomgang av emner innenfor salgsledelse legger studiet vekt på emner innen markedsføring, merkevareledelse og forbrukeratferd. Etter endt utdanning vil du derfor også bli i stand til å utarbeide en merkeplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskap og kunnskapsmål. Dette bachelorstudiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg derfor nyttige kunnskaper og bred innsikt, noe som gjør det unikt og spennende.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/ svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

Videre studier

Med en Master i markedsføringsledelse (MSc) får du dybdekunnskap om fremtidens forbrukere og blir forberedt på å mestre krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Karrieremuligheter

Det er mange som jobber innen salg og salgsledelse, men få har en formell utdanning.

Med en Bachelor i markedsføring og salgsledelse stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og legger et solid grunnlag for din karriereutvikling. Typiske yrker er alle som innebærer salg og kundekontakt – enten direkte overfor forbrukere eller overfor profesjonelle innkjøpere.

Du vil være relevant for alle bransjer og næringer, og på sikt, når du har relevant yrkeserfaring, vil utdanningen gjøre deg kvalifisert til en stilling som salgs- og markedsføringssjef i større og mindre organisasjoner.

Utveksling

I løpet av bachelorløpet ditt har du mulighet til å søke om utveksling i utlandet.

Tilbys ved:

  • Høyskolen Kristiania Bergen
  • Høyskolen Kristiania Oslo

Lignende utdanninger