Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. april 2023.

Om studiet

Finn ut hvordan du kan utvikle den neste store forretningsmuligheten! Lær deg å ta i bruk den eksperimentelle delen av markedsføringsfaget.

Vi omgir oss med stadig flere smarte produkter og tjenester som gjør hverdagen vår enklere. Tjenester som for eksempel Vipps er for mange en selvfølge i deres hverdag, men man skal ikke langt tilbake i tid før dette bare var noe man kunne tenke seg til. 

Hvor kommer disse tjenestene fra? Jo – kloke hoder! Hoder som har øye for gode forretningsmuligheter og brukervennlige løsninger som kommer både kunde og næringsliv til gode. 

Varehandel og tjenestenæringen er i stadig utvikling, og det er økende behov for ansatte med ambisjoner om å utvikle morgendagens løsninger. Hvem som er kunden og brukeren, og hva deres behov er? Dette er kunnskap som står sentralt i videreutvikling av varehandel og tjenestebedrifter. Denne kompetansen ligger i skjæringspunktet mellom markedsføring og forretningsutvikling. 

Bachelor i markedsføring og forretningsutvikling tilbyr en innføring i markedsføringsteorier- og verktøy som skal forberede deg som student til å inntre i en markedsføringsrolle. Samtidig gir graden deg en spesialisering i forretningsutvikling. Du vil utvikle en forståelse for hvordan forretningsmodeller er i stadig utvikling, og lære om markedsføringens integrerte rolle i forretningsutvikling. 

Å jobbe med forretningsutvikling krever en egen måte å tenke på som markedsfører, og studiet vektlegger den eksperimentelle delen av markedsføringsfaget. Du vil lære mer om blant annet: 

 • Innovasjonsmetodikk
 • Digital markedsføring og varehandel
 • Kommunikasjon og samarbeidsferdigheter
 • Strategisk tenkning
 • Salgspsykologi
 • Forbrukeratferd
 • Produkt- og tjenesteutvikling

Du vil også lære om organisasjonsledelse og få en digital forretningsforståelse. 

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen markedsføring. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken utdanning i markedsføring bør du velge?

Undervisningsopplegg

I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger og gruppearbeid vil det vektlegges studieformer som krever aktiv innsats gjennom engasjement og innlevelse fra deg som student. For eksempel: 

 • faglige diskusjoner  
 • caseoppgaver  
 • prosjektoppgaver  
 • workshops  
 • bedriftspresentasjoner 

Som student får du anledning til å velge et mer praksisnært semester, hvor du gjennomfører deler av semesteret som praksisperiode i bedrift. Alternativt kan du gjennomføre et praksisbasert prosjektarbeid.  

Vi gir deg tett oppfølging underveis i praksisperioden, slik at du får større forståelse for faget og hvordan du skal omsette det du har lært i praksis. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

 

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til meget gode universitet i spennende land som USA, Australia, England, Tyskland og Vietnam. Et slikt opphold er en fantastisk opplevelse som man husker hele livet, som er svært lærerikt og som gir positiv uttelling når man søker jobb. 

USA 

 • Universityof California, Berkeley 
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia 

 • Universityof Queensland, Brisbane 
 • RMIT, Melbourne

England 

 • Universityof Hertfordshire, Hatfield 

Tyskland 

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam 

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

Alle utdanninger innen