Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Her kan du lære om hvordan du sikrer fremtidens teknologi og IT-systemer mot angrep fra uønskede trusselaktører.

Har du noen gang tenkt over hvor katastrofale konsekvenser det kan få om noen hacker systemene til flytrafikken? Hva med atomkraftverk? Med innføring av stadig flere digitale systemer og løsninger både for konsummarkedet og operasjonell teknologi, øker også behovet eksponentielt for gode sikkerhetsløsninger. 

Når hele kloden snakker sammen, blir vi mer sårbare overfor kriminelle og andre ondsinnede aktører. Cybersikkerhet søker å sikre IT-systemer mot angrep fra hackere, fiendtlige statsmakter og andre trusselaktører. Og i dette studieprogrammet lærer du nettopp det: Hvordan du kan sikre disse systemene. 

Gjennom studiet vil du blant annet få prøve å bryte deg inn i systemer for å teste sikkerheten, og lære teknikker for å oppdage inntrengere som har som mål å gjøre det samme.

Du får en grundig innføring iblant annet: 

 • Sikring av nettverk
 • Skyløsninger
 • Kryptering
 • Hacking
 • Risikoanalyser
 • Hendelseshåndtering
 • Overvåking og etterforskning
 • Sikkerhetsarkitektur

Undervisningsopplegg

Som student vil du gå et felles år sammen med andre studieprogram som vil gi deg en grunnleggende innføring i IT, programmering og prosjektarbeid. I andre og tredje studieår vil du introduseres for emner knyttet til eget studieprogram. 

Undervisningen er lagt opp gjennom forelesninger, presentasjoner, arbeidsmøter og øvelser for å innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i grupper, med vekt på samhandling for å oppnå godt læringsutbytte. 

Studiet har prosjektarbeid alle tre studieår der du får praktisert ferdigheter i å løse komplekse problemstillinger. Programmet avsluttes med bachelorprosjekt i ekstern bedrift, hvor du vil anvende alle typer kompetanse opparbeidet gjennom studiet. Her får du anledning til å løse et problem eller en oppgave som har verdi for oppdragsgiver. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Alle våre studieretninger innen bachelor i informasjonsteknologi har felles første år, så du kan søke om å bytte studieretning i løpet av førsteåret.

Ved bytte til

 • Bachelor i informasjonsteknologi – Kunstig intelligens
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering

må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2. Studiebytter innvilges så sant det er ledige studieplasser.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Bachelor i informasjonssikkerhet – cybersikkerhet gir deg en grundig forståelse for tingenes internett, og hvilke sikkerhetsutfordringer dette gir. Du vil få en unik innsikt i hvordan cybertrusler i dag påvirker alt fra kaffetraktere til atomkraftverk, svindel av enkeltpersoner til nasjonal infrastruktur – og hvordan alt dette er koblet sammen gjennom internett. 

Studiet samarbeider aktivt med næringslivet, og du kan forvente gjesteforelesere og workshops som en integrert del av undervisningen i tillegg til forelesere med lang bransjeerfaring.  

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning åpner det seg et bredt spekter av relevante jobber innen forskjellige fagfelt. Studenter med utdanning innen cybersikkerhet kan eksempelvis få jobber som:  

 • Utvikler, arkitekt eller IT-konsulent med fokus på sikkerhet og sikkerhetsmoduler 
 • Analytiker på Security Operations Center (SOC) 
 • Hendelsesh̊åndtererog etterforsker  
 • Driftsteknikker med ansvar for sikkerhetsprodukter 
 • Penetrasjonstester / etisk hacker

Alle utdanninger innen