Fakta

Lærested:
Sted:
Bergen
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

21. desember 2022.

Om studiet

Her kan du lære om hvordan du sikrer fremtidens teknologi og IT-systemer mot angrep fra uønskede trusselaktører.

Har du noen gang tenkt over hvor katastrofale konsekvenser det kan få om noen hacker systemene til flytrafikken? Hva med atomkraftverk? Med innføring av flere og flere digitale systemer og løsninger øker også behovet for gode sikkerhetsløsninger. 

Bachelor i informasjonsteknologi – cybersikkerhet gir deg en grundig forståelse for tingenes internett, og hvilke sikkerhetsutfordringer dette gir. Du vil få en unik innsikt i hvordan cybertrusler i dag påvirker alt fra kaffetraktere til atomkraftverk, svindel av enkeltpersoner til nasjonal infrastruktur – og hvordan alt dette er koblet sammen gjennom internett. 

Studiet samarbeider aktivt med næringslivet, og du kan forvente gjesteforelesere og workshops som en integrert del av undervisningen i tillegg til forelesere med lang bransjeerfaring.  

Du vil ellers kunne jobbe med spennende fag som:

  • Digital teknologi
  • Introduksjon til programmering
  • Informasjonssikkerhet

Undervisningsopplegg

Når hele kloden snakker sammen, åpner det seg mange muligheter, men vi blir også mer sårbare. Jobber du med cybersikkerhet vil du sikre IT-systemer mot angrep fra hackere, fiendtlige statsmakter og andre trusselaktører. Og i dette studieprogrammet lærer du nettopp det – hvordan du kan gjøre disse systemene sikrere. 

Studiet i cybersikkerhet er en del av et spennende fagmiljø innen informasjonsteknologi, hvor vi har mange ulike spesialiseringer. Studiene har felles første år hvor du får en grunnleggende innføring i IT, programmering og prosjektarbeid. I andre og tredje studieår vil du spesialisere deg innen det du finner mest interessant, og du kan bytte teknologistudium etter å ha fullført første året.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning åpner det seg et bredt spekter av relevante jobber innen forskjellige fagfelt. Studenter med utdanning innen cybersikkerhet kan eksempelvis få jobber som:  

  • Analytiker på Security Operations Center (SOC) med arbeidsoppgaver som å utarbeide responsstrategier, trusseletterretning samt planlegging, gjennomføring og analysering av avvikende hendelser i infrastruktur. 
  • Hendelseshåndterer og etterforsker, blant annet med ansvar for å håndtere sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, samt å sikre, analysere og etterforske digital kriminialitet.
  • Driftsteknikker med ansvar for å sikre stabile og gode sikkerhetsprodukter og -løsninger på arbeidsplassen.  
  • Etisk hacker eller penetrasjonstester med ansvar for å identifisere sikkerhetshull og systemsvakheter, samt peke på hvor bedriften må iverksette tiltak for å styrke sikkerheten.