Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

5. desember 2023.

Om studiet

Verden blir stadig mer digital. Denne utdanningen lærer deg hvordan du kan bli fremtidens brobygger mellom mennesker og maskiner.

Vi lever i en tid hvor teknologi byr på digitale og mekaniske løsninger som erstatter mange av de mer tradisjonelle arbeidsoppgavene. Forskning tilsier at halvparten av dagens arbeidsplasser vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene som et resultat av digital utvikling, så hva betyr dette for fremtidens arbeidstakere?

Robotsamfunnet til tross; Norges viktigste ressurs forblir den manuelle arbeidskraften, nemlig menneskene. Det er derimot helt avgjørende for landets fremtidige produksjons- og velferdsnivå at denne verdien forvaltes riktig i overgangen mellom industriell og digital teknologi.

Med en Bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse kan du få en nøkkelrolle i hvordan denne oppgaven skal løses. Digitalisering vil medføre at mange tradisjonelle jobber vil forsvinne, men historien viser oss at enhver industriell revolusjon også har bydd på nye og spennende arbeidsplasser.

Derfor trenger både bedrifter og samfunn HR-kandidater som forstår hvordan teknologi og mennesker kan samhandle mer effektivt, hvordan arbeidsprosesser kan organiseres bedre og hvordan man kan ivareta Norges viktigste ressurs, nemlig deg.

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen HR. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken HR-utdanning bør du velge?

Undervisningsopplegg

Våre undervisningsformer har som mål å forberede deg til arbeidslivet.

Det legges derfor opp til undervisnings- og læringsformer som aktiviserer studentene. Du vil delta i faglige diskusjoner, øvelser og trening på praktisk gjennomføring av for eksempel intervjuer, konfliktsamtaler og opplæringsaktiviteter. Du besvarer skriftlige oppgaver som hjelper deg til å ta i bruk kunnskapen med praktiske eksempler.

Mye av undervisningen foregår i store (ca. 50 studenter) og små grupper (3-6 studenter).

Gjennom 3 år skal du gå gjennom en faglig og personlig utvikling som gjør overgangen til arbeidslivet smidig.

I fjerde semester kan du velge å ha praksis.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Læringsutbytte

En Bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan påvirke og ivareta det som skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter.

Du vil få en grundig innføring i hva teknologi og digitalisering er, hvordan det påvirker oss som mennesker og hvordan HR-avdelingen kan ta i bruk ny teknologi for å utvikle gode medarbeidere og effektivisere arbeidsplassen. Du vil i tillegg få en grunnleggende forståelse for HR som fagfelt.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi også fokusere på:

 • Strategisk HR
 • AI (kunstig intelligens), robotisering og autonome systemer
 • Samspill mellom menneske, maskin og organisasjon
 • Arbeidsmiljø og psykologi
 • HR Tech
 • HR-analyser og forretningsutvikling

Du vil få spisskompetanse innen en svært spennende gren av HR-rollen som bli enda viktigere i årene som kommer. Studiet er praktisk anlagt og du vil jobbe med reelle caseoppgaver som gir deg en forståelse av hva som venter når du er ferdig utdannet. Du vil også få mulighet til å være ute i praksis hele fjerde semester.

Karrieremuligheter

HR-rollen blir stadig større, og det er ventet at antall jobber innen fagfeltet vil øke i årene som kommer. Med en bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse vil du ha verdifulle kunnskaper om digitaliseringsprosesser som Norge vil ha et stort behov for i årene som kommer. Du kan blant annet jobbe som:

 • HR-spesialist innen digitalisering
 • HR-konsulent innen lederstøtte, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling
 • Konsulenttjenester innen teknologi, organisasjon og arbeidsliv
 • HR-konsulent med spisskompetanse innen leder- og medarbeiderutvikling
 • Konsulent i endrings- og omstillingsprosesser
 • Analytiker / strategist

Studiet kvalifiserer deg også i stor grad til stillinger som team- og avdelingsleder, eller undervisnings- og kursstillinger.

Utveksling

Du kan velge å reise på utveksling i fjerde semester (se studiemodell). Du kan søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

Alle utdanninger innen