Fakta

Lærested:
Sted:
Bergen
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

12. april 2023.

Om studiet

Denne HR-utdanningen er både praktisk og forskningsbasert. Studiet vil gi deg verktøyene til å utvikle organisasjonen din, og få det beste ut av relasjonene mellom medarbeidere.

For å kunne utvikle, endre og skape velfungerende organisasjoner, må vi starte med å forstå hva som motiverer, driver og påvirker menneskene som jobber der. Med denne utdanningen lærer du blant annet om ledelse og lederutvikling. Du vil få innsikt i hvordan vi mennesker formes av arbeidsmiljøet og kolleger rundt oss, og hvordan vi kan gjøre kloke valg i en rekrutteringsprosess.

Du vil rett og slett få en forståelse for hvorfor organisasjonspsykologi er viktig for relasjoner, og dermed arbeidsplassens resultater og prestasjoner. HR har vært et område som har tiltrukket seg medarbeidere med mange forskjellige bakgrunner. Men den voksende betydningen av HR i organisasjoner stiller også høyere krav til relevant HR-utdannelse – noe som Kristiania tilbyr med dette programmet.

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen HR. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken HR-utdanning bør du velge?

Undervisningsopplegg

Våre undervisningsformer har som mål å forberede deg til arbeidslivet.

Det legges derfor opp til undervisnings- og læringsformer som aktiviserer studentene. Du vil delta i faglige diskusjoner, øvelser og trening på praktisk gjennomføring av for eksempel intervjuer, konfliktsamtaler og opplæringsaktiviteter.

Du besvarer skriftlige også oppgaver som hjelper deg til å ta i bruk kunnskapen med praktiske eksempler. Mye av undervisningen foregår i store (ca. 50 studenter) og små grupper (3-6 studenter). I løpet av 3 år skal du gå gjennom en faglig og personlig utvikling som gjør overgangen til arbeidslivet smidig.

Undervisningen på Kristiania er klassebasert og vektlegger dialog og nærvær. Du vil samarbeide tett med medstudenter og undervisere, noe som gir deg det beste utgangspunktet for å arbeide videre i spennende organisasjoner.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Læringsutbytte

Gjennom en bachelorgrad i HR, organisasjonspsykologi og ledelse lærer du om grunnleggende tema i HR-faget. Studiet byr på varierte fag, som blant annet inkluderer: 

I løpet av studietiden vil du få bryne deg på flere praktiske oppgaver, og møte kjente gjesteforelesere som gir deg et innblikk i hvilke utfordringer ulike bedrifter står i.

Etter endt studieløp kan du også velge å spesialisere deg i ytterligere ett år innen en av våre andre HR-utdanninger. På den måten får du to bachelorgrader på fire år.

Videre studier

Etter endt bachelorgrad har du som mulighet til å bygge på graden, og få en dobbel bachelorgrad. Du kan også velge å gå videre til Master i ledelse eller Master i strategisk HR ved Kristiania.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen gir deg et bredt utvalg av karrieremuligheter. Etter studiet kan du for eksempel jobbe som:

  • HR-spesialist med fordypning innen ulike felt, som blant annet trygde- og arbeidsrett, sykefravær og helse og trivsel.
  • HR Manager med ansvar for å lede det strategiske og operative HR-arbeidet, sikre god personalpolitikk, sikre alle HR-, HMS- og opplæringsrutiner og støtte ledelsen i relevant beslutninger. 
  • Konsulent i medarbeider- og lederutvikling med ansvar for å kartlegge behov og muligheter blant ansatte og ledere, bidra til kompetanseutvikling og styrke samarbeidet, effektiviten og trivselen på arbeidsplassen. 
  • Konsulent i endrings- og omstillingsprosesser, blant annet med ansvar for smidig dialog, gode forberedelser og planlegging, slik at endringer kan gjennomføres mest mulig sømløst og effektivt. 

 

Studiet kvalifiserer deg også til stillinger som team- og avdelingsleder, eller undervisnings- og kursstillinger. Tidligere studenter har blant annet fått jobb som:

  • Rådgiver kompetanseutvikling / HR-sjef for JM Norge
  • HR-konsulent i Oslo Kommune
  • Prosjektkoordinator i Veidekke
  • HR-assistent i Orkla