Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

12. april 2023.

Om studiet

Drømmer du om å kunne utvikle andre ansatte til å yte bedre? Som første høyskole med Bachelor i HR og personalledelse, er vi i dag den største tilbyderen av denne utdanningen i Norge.

HR som fag har hatt en voldsom utvikling de siste 20 årene. I dag har de fleste større virksomheter en egen HR-funksjon. Generelt må alle ledere i en organisasjon ha kunnskap om å lede og utvikle sine medarbeidere. Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner. Moderne virksomheter lever av kompetansen til sine medarbeidere.

Samtidig ser vi at konkurransen om de beste medarbeiderne er hard. Både offentlig og privat sektor møter utfordringer i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere.

Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser, eller Human Resources (HR) (som det kalles på engelsk), håndteres og utvikles, oppleves som stadig viktigere. Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt.

Hva lærer du?

Bachelorstudiet i HR og personalledelse gir deg kunnskap innenfor fag som strategisk HR, rekruttering, kompetanse- og medarbeiderutvikling, arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi, prosjektledelse, forhandlinger, arbeidsrett, internasjonal HR og personaladministrasjon, pensjon, lønn, HMS-arbeid, juridiske lover og regler man må forholde seg til.

I tillegg får du det vi kaller forretningsorienterte fag. Du skal rekruttere de riktige menneskene til mange ulike stillinger, og du skal utvikle menneskene og organisasjonen, slik at bedriften har motiverte og flinke ansatte.

For å lykkes med det må du derfor forstå organisasjonens mål og strategier, og du må forstå hvordan alt henger sammen. Studiet gir derfor den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendig innenfor markedsføring, økonomi, analyse og digital forretningsforståelse. Studiet vil gi deg dybdekompetanse i HR og personalarbeid, og samtidig en god forståelse for forretningsdrift.

Som HR- og personalmedarbeider skal du i tillegg til å forstå hva som skaper suksess for virksomheten, og kunne sette deg inn i de ansattes perspektiv. I tider med endring og utvikling, omorganiseringer og nedbemanning er det viktig å kunne ivareta egne medarbeidere på en god måte.

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen HR. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken HR-utdanning bør du velge?

Undervisningsopplegg

Praksisperspektiv
Gjennom studiet jobber du med næringslivscases og praktiske simuleringsprosjekter i klassen, der teorien utprøves i praksis. De beste gruppene får gjerne presentere oppgaven sin for bedriften de har jobbet med i ettertid.

Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med HR-relatert arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør. Gjennom samarbeid med blant annet HR Norge, avholdes det seminarer hvor nye trender og utviklingstrekk presenteres for å gjøre studiet tidsriktig og oppdatert.

Vi kan derfor si at en Bachelor i HR og personalledelse er et viktig studium for nåtiden, men viktigst av alt, fremtiden.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

 

Videre studier

Studiet vil kvalifisere for opptak på et stort antall masterutdanninger i Norge og internasjonalt. Ved Kristiania kan du gå videre med disse masterstudiene innen ledelse eller teknologi:

Tidligere studenter har gått videre med masterstudier innenfor ledelse, endring, omstilling, teknologi, Organisational Behaviour, MBA, ved universiteter og høyskoler i Norge. Vi har flere tidligere HR-studenter på prestisjetunge masterutdanninger som Copenhagen Business School og London School of Economics.

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i HR og personalledelse har du et bredt utvalg av karrieremuligheter.

Du kan blant annet jobbe i en HR avdeling med personalarbeid, rekruttering, utvikling av medarbeidere, prosjektledelse, organisasjonsutvikling og lederutvikling. Du kan jobbe både som intern eller ekstern konsulent. Kompetansen kan også anvendes i mange typer stillinger med lederansvar innen både offentlig og privat sektor.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

  • University of California, Berkeley
  • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

  • University of Queensland, Brisbane
  • RMIT, Melbourne

England

  • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

  • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

  • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

Alle utdanninger innen