Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

5. desember 2023.

Om studiet

Denne bachelorgraden passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og som motiveres av å utvikle det enkelte individ til å bli bedriftens viktigste ressurs.

Hva lærer du?

I HR, ledelse og organisasjon studerer vi hvordan HR-avdelingen og linjeledere samarbeider og bidrar til at organisasjonen tiltrekker, rekrutterer, utvikler og beholder gode medarbeidere.

I HR, ledelse og organisasjon studerer vi emner som gjør virksomheten til en ryddig og profesjonell arbeidsgiver, og et godt sted å jobbe.
Fagene du vil møte i studiet er både rene HR-fag, relevante støttefag samt valgbare spesialiseringsemner for faglig fordypning i relevante emner. Det vil gi deg dybdekompetanse i HR og en god forståelse for forretningsdrift. Studiet vil gi deg verktøy til å utvikle organisasjoner, grupper og enkeltindivider.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne.

Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.

Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Ettersom dette er et nettstudium forutsettes det at du har tilgang til en PC/Mac med oppdaterte nettlesere.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:  

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i HR, ledelse og organisasjon har du et bredt spekter med karrieremuligheter. Du vil være kvalifisert for å jobbe med ulike type stillinger i HR-avdelinger, rekrutteringsbyråer og konsulentselskaper.

Med en Bachelor i HR, ledelse og organisasjon har du et bredt utvalg av karrieremuligheter. Etter studiet kan du for eksempel jobbe som:

  • HR-ansvarlig: Ivaretar og utvikler de ansatte i en bedrift. HR-ansvarlig har ansvar for blant annet lønn, rekruttering, kompetanse, arbeidsmiljø og HMS. En HR-ansvarlig er også en rådgiver for ledelsen og de ansatte i HR-relaterte spørsmål.
  • Rekrutterer: En rekrutterer jobber med å finne, tiltrekke, vurdere og ansette kvalifiserte kandidater til ulike stillinger i en bedrift eller organisasjon.
  • Personalrådgiver: En personalrådgiver er en som jobber med å ivareta og utvikle de ansatte i en bedrift eller organisasjon.

Alle utdanninger innen