Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

13. januar 2023.

Om studiet

Har du lederambisjoner? Trives du i et dynamisk og hektisk internasjonalt miljø? Vil du være med å forvalte merkevaren Norge gjennom unike kundeopplevelser? Er du serviceinnstilt og vil jobbe med mennesker? Ta en bachelorgrad i hotelledelse og sikre deg en spennende jobb i en bransje i vekst!

Forvalte merkevaren Norge

Norge er en merkevare i sterk vekst. Både blant nordmenn og turister er Norge en destinasjon som har seilt opp på listen over populære reisemål internasjonalt. Behovet for kunnskap, kompetanse og engasjement innenfor turist- og servicenæringen er derfor sterkt etterspurt i dag, og stadig økende. Med en bachelor i hotelledelse kan du påta deg ulike roller i en bransje som skal forvalte og styrke merkevaren Norge inn i fremtiden!

Etterspurt kompetanse

Bachelorgraden i hotelledelse lærer deg om daglig drift av hotell, om salg- og serviceledelse, kostnads- og inntektsstyring, posisjonering og merkevarebygging. Oppbyggingen av studiet gir dermed en helhetlig forståelse av hva ledelse og organisasjon er. I sum hvordan skape gode opplevelser gjennom sine medarbeidere, og hvordan utvikle mennesker i organisasjoner for å skape de unike og eksepsjonelle kundeopplevelsene. Dette er kompetanse som er etterspurt i en rekke konvensjonelle servicenæringer.

Mange karrieremuligheter

Gjennom unik praktisk tilnærming til faget, høy studenttilfredshet, og engasjerte forelesere fra toppjobber i bransjen, får studentene mulighet til å bygge nettverk og ha næringsrettet kontakt gjennom hele studieløpet. En bachelor innenfor hotelledelse gir deg spennende muligheter innenfor hotell- og reiselivsbransjen, men du er også godt rustet til å ta roller innenfor mange næringer. Hva med en lederstilling innen cruise, fly eller annen transport, innen eventbransjen, jobbe med ledelse av reiseselskaper eller med mat og drikke innen restaurantbransjen? Bachelorgraden gir også grunnlag for videre spesialisering på masternivå.

Undervisningsopplegg

Praksisnære forelesere

Studiet har forelesere som i tillegg til høy akademisk utdanning selv har vært toppledere innen hotell og reiseliv. Dette gjør at studentene lettere kan forstå hva teori betyr i praksis. I tillegg har foreleserne et nært forhold til studentene og gjør seg tilgjengelige utover det som er vanlig på mange høyskoler.

Studiet gir deg også hotellfagets beste praktiske lærekrefter ved å benytte kompetente gjesteforelesere fra næringen i tillegg til å besøke interessante hotellbedrifter og destinasjoner som en del av undervisningen. Vi har også utstrakt kontakt med næringen for å kunne formidle relevante jobber og gjøre det lett for studentene å bygge nettverk til bransjen underveis i studiet. Denne praksisnære tilnærmingen er helt unik for vår høyskole. Når du og foreleseren deler erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier skaper det et engasjerende og dynamisk læringsmiljø der teori og praksis koples sammen på en pedagogisk og forståelig måte.

Praksis

Du kan velge å ha praksis i en bedrift i utdanningens fjerde semester. I dette semesteret veksler du mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift. Vi gir deg tett oppfølging underveis i praksisperioden, slik at du får større forståelse for faget og hvordan du skal omsette det du har lært i praksis. Våre studenter har hatt praksis i organisasjoner som:

 • Nordic Choice Hotels
 • Thon Hotels
 • Scandic Hotels
 • Booking.com

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Opptaksinformasjon

 

 

 

 

Læringsutbytte

Hotellstudiet gir deg en solid og fremtidsrettet faglig plattform for moderne ledelse av hotelldrift. Som leder i hotellbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Du får kunnskap om strategisk prising og kapasitetsstyring, digital distribusjon, planlegging og drift samt ledelse innen salg og service. Kort fortalt, hvordan du driver mest mulig lønnsomt for både eiere, kunder og de ansatte.

Hotelledelse studiet innebærer at du også får god kompetanse innen fagområder som blant annet salg og markedsføring, digitalisering, serviceledelse, personalledelse og gastronomi.

Sist men ikke minst vil du tilegne deg masse ny viten om forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet og hvor kildene til ny kunnskap finnes.

Videre studier

Hotelledelse-studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier. Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle temaer og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Se våre mastergradsstudier

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer i første omgang til mellomlederstillinger og etter hvert til lederstillinger. Norsk reiselivsnæring er i sterk vekst og har svært gode fremtidsutsikter. Det er derfor ingen tvil om at kompetansen fra hotelledelse studiet vil bli veldig etterspurt i lang tid fremover. Etter studiet kan du for eksempel jobbe som:

 • Hotellsjef
 • Revenue Manager
 • Sales Manager
 • Key Account Manager
 • Food & Beverage Manager
 • Front-office Manager
 • Conference & Event Manager

Tidligere studenter jobber blant annet i Radisson Hotel Group, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels, Thon Hotels, First Hotels, De Historiske Hoteller, Hurtigruten og Norwegian.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til meget gode universitet i spennende lokaliseringer som USA (San Fransisco og Hawaii), Australia (Brisbane og Melbourne), England (utenfor London), Tyskland (Køln, Dortmund og Frankfurt) og Vietnam (Hanoi og Ho Chi Minh-byen). Et slikt opphold er en «once in a lifetime» opplevelse som man husker hele livet, som er svært lærerikt og som teller veldig positivt når man søker jobb.

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

Alle utdanninger innen