Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Er du opptatt av din og andres helse og ønsker å gi folk en sunnere livsstil og bedre form? Vår Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv.

En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Undervisningsopplegg

Du vil møte studentaktiviserende læringsformer som problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons og studentpresentasjoner, samt mye praksisarbeid underveis i studiet. Den praktiske treningen gjennomføres i våre egne treningslokaler og utendørs.

Du vil også lære om helseprofiltesting, og dette vil sette deg i stand til å gjennomføre kartlegging av nåtilstanden til noen av de viktigste helseparameterne. Vi vektlegger hvordan du kan jobbe med motiverende kommunikasjon for å skape varig endring av livsstil, som resulterer i bedre helse og prestasjoner.

Pasientpraksis

Intern praksis gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab.

Den eksterne praksisen gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Søkere på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

Innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere og ønsker opptak til andre året på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring, må du ta forkurs som følger studiene. Opptak forutsetter at vi har ledige studieplasser.

Læringsutbytte

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir deg både et biologisk og samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Vi fokuserer blant annet på følgende under studietiden din:

 • Menneskekroppens struktur og funksjon
 • Fysiologiske tilpasninger
 • Planlegging og ledelse av fysiske aktiviteter
 • Livsstilsrelaterte sykdommer og lidelser
 • Kostholdets betydning

Utdanningen er også et godt utgangspunkt for videre studier på masternivå.

Karrieremuligheter

Det er et stort behov for helsefaglig kompetanse i Norge. En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir derfor varierte jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe med:

 • Kostholdsrådgivning
 • Rådgivning på trenings- og aktivitetsenter
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Skolehelsetjeneste
 • Aktivitetskoordinator / friskusliv
 • Fritidsordninger

Utveksling

I løpet av bachelorløpet ditt har du muligheten til å søke om utveksling på University of Queensland, Brisbane, Australia.

Alle utdanninger innen