Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

40900

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. april 2023.

Om studiet

Vi utdanner framtidens mest allsidige markedsførere. Med en bachelor i digital markedsføring vil du være klar til å starte din karriere i en bransje som er i stadig utvikling. Du opparbeider deg de kunnskaper og ferdigheter du trenger for å kunne forstå kunders atferd, og vil kunne promotere varer, tjenester og opplevelser gjennom digitale kanaler.

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen markedsføring. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken utdanning i markedsføring bør du velge?

Undervisningsopplegg

For å legge til rette for din læring benytter vi en rekke undervisningsformer, fra forelesninger og diskusjoner til øvinger og presentasjoner. Du vil jobbe med gruppeprosjekter gjennom hele studiet, både med dine medstudenter og på tverrs av studieretninger. Gjennom samhandling får dere praktisert og anvendt fagstoff og ferdigheter til å løse komplekse problemstillinger. Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt hvor du benytter all opparbeidet kunnskap og kompetanse i utforskingen av en selvvalgt problemstilling.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Opptaksinformasjon

Læringsutbytte

Gjennom en kombinasjon av teori og praksis lærer du bruken av digitale verktøy og kanaler for å fremme varer og tjenester.

Erfarne forelesere gir deg god innføring i markedsføring, markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Videre bygger du på med digitale verktøy og webutvikling. Du jobber med temaer knyttet til interaksjonsdesign, innholdsproduksjon og kampanjeplanlegging. Du får verdifull erfaring med å jobbe i kreative team, både med faglige problemstillinger og i tverrfaglige prosjekter.

Digital markedsføring er et tverrfaglig bachelorprogram som kombinerer markedsføring og teknologi. Studiet er bransjenært, praktisk og teoretisk, og gir en grunnleggende forståelse for hva digital markedsføring går ut på. Du lærer å utvikle strategier og planlegge digitale kampanjer, lage og sette i gang tekniske løsninger og, ikke minst, analysere og kontrollere effekter av tiltakene.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet. Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere. Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Når du er ferdig med studiene hos oss, er du klar til å gå rett ut i jobb. Dette kan du gjøre som en del av en markedsavdeling, i et reklame- eller digitalbyrå, som en bedrifts digitale ekspert, som en konsulent, eller for deg selv i egen virksomhet. Vi gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Forelesere fra bransjen og oppgaver med reelle kunder gir deg innsikt og åpner døren til et innovativt miljø.

Utveksling

I fjerde semester har muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

  • University of California, Berkeley (UCB)
  • Hawaii Pacific University (HPU)
  • University of Queensland, Australia (UQ)
  • RMIT University, Melbourne
  • RMIT University, Vietnam, Hanoi & Ho Chi Minh City/Saigon South
  • University of Hertfordshire (UH*), England
  • ISM*: Campus Cologne, Dortmund eller Frankfurt
  • CBA, København, Danmark
  • ODISEE, Brussel, Belgia

Alle utdanninger innen