Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

6. mars 2024.

Om studiet

Lær å kommunisere uavhengig av språk i en stadig mer globalisert verden. Bachelorgraden omfatter markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og visuelle fordypningsprosjekter, hvor du som student utvikler ditt eget visuelle særpreg ut i fra talent og interesser

Art Direction er et fagfelt som handler om å utvikle ideer og å gi det en visuell form som kommuniserer tydelig. Bachelorprogrammet i Art Direction er et tverrfaglig studieprogram som gir deg innsikt i og erfaring med en stor og stadig voksende visuell verktøykasse.

En Art Director har det overordnede regi- og produksjonsansvaret for å lande en idé, jobber med målrettet og strategisk bruk av visuelle uttrykk, og gjennomfører den visuelle utformingen av et konsept.

Visualisering er et verktøy for å løse et kommunikasjonsbehov. Å visualisere er å kommunisere, ikke å lage pene tegninger. Etisk bevissthet rundt all kommunikasjon er viktig og diskuteres i teamarbeid og tilbakemeldinger.

Undervisningsopplegg

Studentene samarbeider med andre studenter på Kristiania, også i tverrfaglige grupper. Kristiania gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere, og du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

I utdanningens sjette semester skal du ut i praksis. Full arbeidsinnsats på heltid jobb i et kommunikasjonsbyrå eller en mediebedrift. I praksisperioden jobber du med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Faget gir deg praktisk erfaring med kommunikasjons- og mediefaglig arbeid og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve.

Læringsutbytte

Presentasjon av prosjekter med lyd, bilde og tekst gjøres fra dag én, og er en viktig del av å kommunisere et budskap. Du arbeider med digitale og analoge publiseringsplattformer, TV
 og -underholdningskonsepter, samfunnsinformasjon og markedskommunikasjon.

Gjennom bachelorstudiet skal studentene arbeide med ideer og konsepter, som kan danne grunnlag for visuell kommunikasjon på alle plattformer og flater. Det meste av dette arbeidet skjer i grupper, og du får løserreelle oppdrag fra ulike bransjer i løpet av studietiden.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Etter endt utdannelse kan studentene søke jobb som Art Director. Det er en internasjonal tittel, som forteller hvem som har det visuelle ansvaret for magasinet og filmen du ser på og reklamekampanjene som fyller analoge og digitale flater.

Studiet er praktisk og teoretisk, og gir deg grunnlag for å analysere og utføre kommunikasjonsoppgaver i følgende bransjer:

 • Film, radio, web og TV-produksjon
 • Reklame- og kommunikasjonsbyråer
 • Magasiner og forlag
 • Kultur og næringsliv

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

 • Leeds College of Art, UK: Creative Advertising
 • IADE, Portugal: Design, Marketing, Visual Culture and Photography
 • Ecole de Communication Visuelle, Frankrike: Visual Communication and Animation
 • NABA, Italia: Graphic Design and Art Direction
 • Falmouth University, UK: Creative Advertising
 • Bilgi University, Tyrkia: Advertising
 • I Norden og Baltikum kan du reise innen CIRRUS-nettverket.

Alle utdanninger innen