Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

23. november 2022.

Om studiet

Bachelorstudiet i 3D-grafikk ved Kristiania gir deg den perfekte kombinasjonen av kreativitet, kunst og teknologi. De som behersker 3D-grafikk kan lage hva som helst, og jobbe med film, reklame, dataspill og visualiseringer for arkitektur og industri.

Studiet passer for deg som er kreativ, nøyaktig og teknisk interessert. Du lærer å lage tekniske og estetiske løsninger til bruk på forskjellige plattformer og i ulike kanaler. Gjennom forelesninger, praktiske oppgaver, tverrfaglige prosjekter og innleveringer bygger du opp en portefølje av arbeider og knytter kontakter du vil ha glede av både gjennom studietiden og i arbeidslivet.

Undervisningsopplegg

Du får inngående opplæring i utvikling av avanserte 3D-modeller, animasjon og renderingsteknikker. Du bruker de mest utbredte verktøyene og programmene i bransjen.

Kristiania gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Med en bachelor i 3D-grafikk lærer du å lage tekniske og estetiske løsninger til bruk på forskjellige plattformer og i ulike kanaler. Studiet fokuserer blant annet på:

  • 3D modellering, skulpturering og teksturering
  • 3D-grafikk for animasjon, film og bilder
  • 3D-grafikk for dataspill og interaktive løsninger
  • 3D-design for visualisering, karakterer og omgivelser

Gjennom forelesninger, praktiske oppgaver, tverrfaglige prosjekter og innleveringer vil du i løpet av studiet få bygget opp en portefølje av egne verk. Dette kommer svært godt med når du skal søke jobb.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Etter fullført bachelorgrad i 3D-grafikk har du mulighet til å gå videre på masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet.

Aktuelle retninger på masternivå kan være:

  • Spill- og underholdningsutvikling
  • Visualisering
  • Film og spesialeffekter

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Både dataspill-, medie-, visualiserings- og simuleringsbransjen er ute etter konsulenter som har bred teknisk innsikt, estetiske ferdigheter og erfaring i bruk av globalt anvendte verktøy. Kompetansen kan i tillegg rettes mot arkitektur, film og illustrasjon.

Du kan blant annet jobbe som:

  • 3D-designer for visualisering og reklame
  • 3D-artist/generalist for film og spill
  • 3D-koordinator

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling i femte semester til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Storbritannia

Alle utdanninger innen