Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til miljø.

Studiet er lagt opp med varierte forelesninger og prosjektarbeid, og tilbyr fleksibilitet til å følge undervisning på nett.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Årsenhet i psykologi gir en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende og dagsaktuelle problemstillinger innen fagområdet. Du vil også lære å anvende denne kunnskapen til å identifisere og belyse ulike problemer.

Hva lærer du?

Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener. Som anvendt fag praktiseres psykologi med fokus på både generelle trekk og spesifikke situasjoner, samtidig som en ivaretar individets verdighet. I løpet av studieåret vil du opparbeide deg kunnskap om ulike psykologiske perspektiver og teorier, samt ferdigheter til å studere menneskelige fenomener.

Årsenheten dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling, fra fødsel til alderdom.

Undervisningsopplegg

I løpet av studietiden vil du møte en rekke undervisningsformer, som gjør at du får praktisert læring på flere måter. Forelesninger og seminarer kombineres med prosjektarbeid og veiledning, i tillegg har du mulighet til å følge et fleksibelt nettbasert opplegg.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du inneha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Videre studier

Ved gjennomført Årsenhet i psykologi har du mulighet til å søke innpass til 2. året på Bachelor i anvendt psykologi ved Høyskolen Kristiania.

Studiepoengene fra årsenheten kan inngå i mange ulike bachelorgrader som frie emner eller det kan inngå som et ledd i en grad innen psykologifaget. Mange tar også denne årsenheten for å forberede seg på andre studier, eller som videre utdanning.

En årsenhet som gir 60 studiepoeng gir to tilleggspoeng.

Karrieremuligheter

Faget handler dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Alle utdanninger innen