Fakta

Lærested:
Sted:
Bergen
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

22. september 2022.

Om studiet

Behovet for markedsføringskompetanse øker. En årsenhet i markedsføring er derfor en god investering.

Markedsføring handler om å jobbe strategisk med å skape verdi, både for bedrifter og kunder. Det er en viktig del av maskineriet for de fleste virksomheter, og behovet for kunnskap og kompetanse innen markedsføring øker.  

Årsenhet i markedsføring vil gi deg relevant og aktuell kunnskap og kompetanse, som gjør deg ettertraktet i arbeidslivet. Gjennom studiet vil du utvikle forståelse for markedsføringens rolle i verdiskaping for virksomheter.

Undervisningsopplegg

Undervisningen vil videre være basert på praktiske oppgaveløsninger knyttet til de emnene det undervises i. Her inngår også studentpresentasjoner av ulike arbeid der det måtte være hensiktsmessig. Videre vil det være utstrakt bruk av casestudier for å virkeliggjøre de ulike emnene. Emnene det undervises i, vil i stor grad avgjøre undervisningsmetoden. 

I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, som forelesninger og gruppearbeid, legges det vekt på studieformer som krever aktiv innsats gjennom engasjement og innlevelse fra studentenes side, for eksempel:

  • Faglige diskusjoner
  • Caseoppgaver
  • prosjektoppgaver
  • bedriftspresentasjoner 

Tilstedeværelse og deltakelse er viktig i undervisningen, slik at fagansatte kan jobbe tett på deg som student.

Til veiledning utover timeplanlagt undervisning, har Kristiania tilgjengelige fagressurser blant administrativt ansatte, bibliotekarer, digitale læringsressurser (f. eks filmer på nett) og studentveiledere.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Dette studiet gir deg en praktisk og teoretisk forståelse av markedsføring, med emner innen

  • Markedsføring og salg av produkter og tjenester
  • Verdiskaping og kommunikasjon med digital markedsføring
  • Ledelse av organisasjoner og utvikling av forretningsmodeller

Du lærer å analysere ulike markeder og hvordan du kan bruke innsikten i verdiskaping og utviklingen av nye tilbud. Og du får innsikt i hvordan organisasjoner drives og hvordan digitalisering påvirker både organisasjonen og markedsføringen.

Både store og små virksomheter trenger oppdatert og kunnskap om mulighetene digital markedsføring kan gi. Årsenheten i markedsføring gir deg en innføring i digital markedsføringsverktøy som kan være til verdiskaping for ulike virksomheter.

Som student på Årsenhet i markedsføring får du verdifull kontakt med arbeidslivet. Forelesere fra næringsliv, organisasjoner, offentlige etater og andre forskningsmiljøer hentes inn for å illustrere og virkeliggjøre arbeidssituasjonene som venter etter studiene. 

Gjennom caseoppgaver og interaktive forelesninger vil du forstå hvilken rolle markedsføring har for bedrifter, organisasjoner og samfunnet generelt.

Du vil lære å tenke systematisk og forstå hvordan forskjellige deler av organisasjonen sammen bidrar til å skape verdi. Du får også innsikt i hvordan markedsføring påvirker og påvirkes av samfunnet, og hvordan utviklingen i digitale kanaler og verktøy gir nye muligheter og utfordringer. 

Ferdighetene du får etter årsenheten gir deg et godt grunnlag du kan bygge videre på, om du for eksempel ønsker å gå videre med en bachelor i markedsføring og salg-, merkevareledelse- eller forretningsutvikling.

Karrieremuligheter

I dag har de aller fleste bedrifter en egen markedsavdeling eller behov for ansatte som kan markedsføre bedriften. Du kan også jobbe som konsulent i et byrå eller i egen virksomhet.

Alle utdanninger innen