Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Kristiania

22. september 2022.

Om studiet

Årsenhet i grunnmedisin danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse og er inngangsporten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag.

Er du interessert i menneskekroppen og hvordan vi fysisk fungerer som mennesker? Denne utdanningen danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse, og er inngangsporten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag.

Årsenhet i grunnmedisin består av fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, som inngår i de fleste helsefaglige høyskoleutdanninger.

Du vil lære om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og blant annet få innsikt i hvordan cellene våre er bygget opp, hvordan de fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Denne kunnskapen er ikke bare fascinerende, men også helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Undervisningsopplegg

Studiet har vekt på varierte arbeidsformer, som samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Vi tror på at studentaktiviserende læringsformer, hvor foreleseren ikke er i sentrum for undervisningen og studenter ikke er passive mottakere av informasjon, stimulerer til økt læring.

Det vil i stor grad bli lagt opp til at du selv er på vårt anatomiske læringssenter for fordypning etter forelesningene. Gode kunnskaper om organsystemenes normale oppbygning og funksjon er også nødvendig for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

Denne undervisningen får du som plenumsundervisning og som veiledning på anatomilab i mindre grupper.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

 

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

Læringsutbytte

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Her vil du få en unik oversikt over hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp, og hva som er deres funksjon, i tillegg til sentral kunnskap om nervesystemet, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, immunologi, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og muskel- og skjelettsystemet.

Du vil i løpet av årsenheten også lære deg praktiske ferdigheter som å måle blodtrykk, gjøre en undersøkelse av nervesystemet og muskel- og skjelettsystemet, lytte på hjerte og lunger, samt å ta opp en sykehistorie.

Emner vi vil gå i dybden på i løpet av studieåret inkluderer:

  • Anatomi og fysiologi
  • Sykdomslære
  • Samfunn, individ og vitenskapelig metode

Du vil også lære om de viktigste sykdommene som rammer mennesket. For hvert organsystem vil du få innsikt i hvorfor sykdom oppstår, hvordan vi kan diagnostisere sykdom, og ikke minst hvordan vi kan forebygge og behandle de viktigste sykdommene som rammer mennesket.

Videre studier

Dette studiet fungerer som en døråpner til videre helsestudier. Ved gjennomført årsenhet i grunnmedisin har du mulighet til å søke opptak til bachelorgradsstudiene ved Institutt for helsefag og å få fritak for hele eller deler av det første året.

Ønsker du å ta bachelorgradsstudiet i akupunktur eller bachelorgradsstudiet i osteopati, må du ta et ekstraemne som vil gis før studiestart hvis det er nok studenter som har søkt til dette emnet.

Alle utdanninger innen