Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.

Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en helhetsforståelse av HR-feltet slik at du får et bredere kunnskapsgrunnlag på arbeidsplassen.

Du får kunnskap om hvordan en organisasjon kan planlegge, anskaffe, utvikle og belønne de menneskelige ressursene i produktive formål. Videre vil du får en god innsikt i rekrutterings- og presentasjonsoppfølgingsrutiner som brukes i offentlig og privat sektor i dag.

Sentralt i utdanningen står forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten), og det rettrettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten). Du skal også lære å identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.

Studiets oppbygging

Studiet består av 60 studiepoeng (8 kurs på 7,5 studiepoeng), og kursene er inndelt i kjernefag og valgfag.

Undervisningsopplegg

Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en helhetsforståelse av HR-feltet slik at du får et bredere kunnskapsgrunnlag på arbeidsplassen.

Du får kunnskap om hvordan en organisasjon kan planlegge, anskaffe, utvikle og belønne de menneskelige ressursene i produktive formål. Videre vil du får en god innsikt i rekrutterings- og presentasjonsoppfølgingsrutiner som brukes i offentlig og privat sektor i dag.

Sentralt i utdanningen står forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten), og det rettrettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten). Du skal også lære å identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Opptaksinformasjon

Opptak hver dag, hele året

Læringsutbytte

Etter endt studium skal du kunne jobbe med personalplanlegging og være oppmerksom på etiske problemstillinger som kan oppstå i arbeid med mennesker. Du skal også utvikle din kompetanse i skriftlige fremstillinger. Du skal utvikle synspunkter og erfaringer innenfor HR og med det bidra til utvikling og erfaring i faget generelt.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen kan være en viktig påbygging for deg som ønsker å forbedre kompetanse om HR og personalledelse. Hvis du allerede jobber med HR og personalledelse kan denne utdanningen gi deg en mulighet til å forbedre dine karrieremuligheter.

Alle utdanninger innen