Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium, nettstøttet
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Er du interessert i menneskekroppen og i hvordan vi fungerer som mennesker? Denne utdanningen gir deg inngangsbilletten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag.

Årsenhet i grunnmedisin består av fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, som inngår i de fleste helsefaglige høyskoleutdanninger.

Du vil lære om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og blant annet få innsikt i hvordan cellene våre er bygget opp, hvordan de fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Denne kunnskapen er ikke bare fascinerende, men også helt nødvendig for alle som jobber med helsefag. Årsenheten består av følgende emner: 

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Opptak og oppstart hver dag, hele året. 

Læringsutbytte

Årsenhet i grunnmedisin gir deg god oversikt over hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp, og hva som er deres funksjon, i tillegg til sentral kunnskap om nervesystemet, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, immunologi, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og muskel- og skjelettsystemet.

Du vil lære om de viktigste sykdommene som rammer mennesket. For hvert organsystem vil du få innsikt i hvorfor sykdom oppstår, hvordan vi kan diagnostisere sykdom, og ikke minst hvordan vi kan forebygge og behandle de viktigste sykdommene som rammer mennesket.

Du vil i løpet av årsenheten også lære den historiske utviklingen av medisinen frem til moderne medisin slik den fremstår i dag, hvordan forebygge sykdom og hvordan oppdatere deg på faglig kunnskap.

Dette er noen av temaene du vil lære mer om i denne årsenheten: 

  • Anatomi og fysiologi
  • Sykdomslære
  • Smittevern, immunitet og vaksiner
  • Hvordan lese vitenskapelige artikler og skrive akademisk
  • Vitenskapelig metode, statistikk
  • Historie og etikk innenfor medisinen

Karrieremuligheter

Studiet kan brukes som inngangsport til en rekke helsestudier. Ved gjennomført årsenhet i grunnmedisin har du mulighet til å søke opptak til enkelte av bachelorgradsstudiene ved Høyskolen Kristiania, School of Health Sciences, og å få fritak for hele eller deler av det første året.

Alle utdanninger innen