Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Vil du være en pådriver i det grønne skiftet? Med dette årsstudiet kan du hjelpe bedrifter, organisasjoner og det offentlige til å handle bærekraftig.

Årsstudium i bærekraftige innkjøp gir deg grunnleggende ferdigheter i å arbeide med bærekraft, innkjøp og anskaffelser.

Som innkjøper har man stor innflytelse og mulighet til å gjøre en forskjell: I offentlig sektor alene kjøpes det varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig, og kunnskap om bæreraft er derfor ettertraktet.

Studiets oppbygging

60 studiepoeng kjernefag

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Ettersom dette er et nettstudium forutsettes det 

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Dette studiet er utviklet for å gi deg basiskunnskaper innen innkjøpsledelse, strategisk verdikjedeledelse og etikk, safunnsansvar og bærekraft.

Du vil lære å lede innkjøpsprosesser i privat og offentlig sektor og hvordan organisasjoner kan utvikle seg til å bli mer bærekraftige, gjennom for eksempel sirkulære forretningsmodeller.

Studiet vil gi deg kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljø, sosial ansvarlighet, innkjøp, og kan foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger, med utgangspunkt i forskning og fag. 

Karrieremuligheter

Årsenheten kvalifiserer for arbeid med innkjøp i privat og offentlig sektor. Du kan jobbe strategisk med innkjøpsprosesser i små eller store virksomheter med fokus på bærekraftige innkjøp. Du lærer også å innhente ny kunnskap innen feltet og å formidle denne til andre, noe som gjør deg til en viktig medarbeider innen innkjøp og bærekraft.

Årsstudium i bærekraftige innkjøp er på bachelornivå, og kan brukes som en del av Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling.

Alle utdanninger innen