Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Akademiske tekster og statistiske metoder gir deg en innføring i hvordan du kan hente ut troverdig informasjon fra forskningslitteratur og om hvordan data kan analyseres statistisk.

Akademiske tekster og statistiske metoder gir deg kunnskap om hypotesedrevet forskning med hovedvekt på hypotetisk deduktiv metode, grunnleggende statistisk testing og epidemiologi. Det gir deg også kunnskap om lesing og skriving av akademiske tekster. Akademiske tekster og statistiske metoder består av følgende moduler:

  • Vitenskapelig metode
  • Grunnleggende statistikk
  • Akademiske tekster og skriving

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

  • forelesningsvideoer  
  • oversikt over pensum og studieløp  
  • læringsmål  
  • planleggingsverktøy  
  • øvingsoppgaver  
  • innleveringsoppgaver  
  • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist
Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart
Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Emnet gir deg kunnskap om oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel, om ulike referansestiler og om god siteringspraksis. Du vil kjenne til hvordan grunnleggende statistiske analyser kan gjennomføres og hvordan hypoteser kan testes. Emnet vil også gjøre deg i stand til å utføre analyse av sentralmål, spredningsmål og av sentrale epidemiologiske begreper som insidens, prevalens, risk ratio og odds ratio. Du vil kunne utføre enkel hypotesetesting ved hjelp av statistiske metoder.