Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nett

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Kunne du tenke deg å jobbe som støtte for advokater og jurister i et advokatfirma? Da er advokatassistent-studiet for deg.

Nettstudiet Advokatassistent gir deg kompetanse til å jobbe som administrativ støttefunksjon i advokatfirmaer, alene eller i team. Studiet gir en innføring i det norske rettssystemets oppbygning og utvalgte rettsområder.

Juridisk saksgang er styrt av ulike typer regelsett som fremgår av lovgivningen. Som en del av studiet lærer du hva disse reglene går ut på, og på hvilken måte de definerer hvordan arbeidsoppgavene til en advokatassistent skal utføres.

I løpet av studietiden lærer du blant annet om:

  • Juss og juridisk saksgang
  • Juridisk dokumentbehandling
  • Engelsk i advokatbransjen

I løpet av et oppdrag for en klient, er det mange forskjellige dokumenter som skal utarbeides. Det kan være alt fra et enkelt brev, til utfylling av en ektepakt, eller et prosesskriv som skal leveres til domstolen. Gjennom studiet lærer du om dokumentbehandling knyttet til ulike rettsprosesser og fagområder – alt fra selskapsrett til privatrett og prosedyre.

I tillegg vil du få kunnskap om hvordan du jobber profesjonelt med etikk og konfidensialitet. Hovedvekten av studiet er knyttet til dokumentbehandling.

Advokatbransjen har blitt stadig mer internasjonal. Dette innebærer at du som advokatassistent må ha kjennskap til engelsk fagterminologi for å kunne kommunisere profesjonelt med klienter og andre som ikke har norsk som morsmål.

Studiet er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet, gjennom faglige innspill fra flere av landets advokatfirmaer. Dette bidrar til å sikre deg relevant og ettertraktet kompetanse, som vil åpne for spennende jobbmuligheter i små og store advokatfirmaer.

NB! Studiet forutsetter gode norskkunnskaper.