Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
20
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

7. mars 2023.

Om studiet

I dette emnet skal du lære å analysere komplekse økonomiske valg, både eksterne og interne som et selskap står overfor og videre kunne foreslå alternative valg som er i samsvar med organisasjonens mål.

Emnet begynner med en oppfriskning av temaer fra Financial Decision Making før du går videre til finansiell rapportering. Her dekker emnet konsolideringsprosessen for en gruppe selskaper, undersøker informasjonen som er tilgjengelig i årlige bedriftsrapporter og ser på aktuelle rapporteringstrender. Du ser deretter videre på verktøy for å løse problemer med ressursallokering og går videre til andre nøkkelverktøy som for tiden brukes i praksis, inkludert mål- og livssykluskostnad, total kvalitetsstyring, six sigma og kaizen-kostnad. 

Planlegging og budsjettering er de neste temaene der det er omfattende dekning for utarbeiding av budsjetter, divisjonsledelse, internprisingsspørsmål og ikke-finansielle resultatmålinger. Du beveger deg deretter inn i hovedområdet finansstyring, og kurset dekker verktøy for å håndtere elementer av arbeidskapital, kompleks kapitalinvesteringsvurdering, bedriftsvurderinger og M&A (mergers and acquisition / fusjoner og oppkjøp). 

Deretter undersøkes risikostyring, med fokus på valuta- og renterisikoeksponeringer og hvordan disse styres av selskaper. De nest siste temaene er forretningssvikt og virksomhetsrekonstruksjon. Emnet avsluttes med en diskusjon om aktuelle trender innen finans og regnskap.

Undervisningsopplegg

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

  • forelesningsvideoer  
  • oversikt over pensum og studieløp  
  • læringsmål  
  • planleggingsverktøy  
  • øvingsoppgaver  
  • innleveringsoppgaver  
  • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Opptakskrav

Se emnets studieside for opptaksinformasjon