Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

8. august 2022.

Om studiet

Ny internasjonal master i dramaturgi.

Master of Arts Comparative Dramaturgy and Performance Rresearch. Mer informasjon om studiet finner du her.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet - CDPR bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområder som er relevante for fagfeltet dramaturgi.

Mer informasjon om opptak finner du her.

Opptaksinformasjon

Ikke opptak i 2022.

Alle utdanninger innen