Master i teater - CDPR favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ny internasjonal master i dramaturgi.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

20. februar 2019

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master of Arts Comparative Dramaturgy and Performance Rresearch. Mer informasjon om studiet finner du her.

Opptakskrav

Mastergradsstudiet - CDPR bygger på en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning. Søker må dokumentere fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområder som er relevante for fagfeltet dramaturgi.

Mer informasjon om opptak finner du her.