Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 1-1,5 år
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Vil du bli bedre til å kommunisere og veilede ungdom? Dette studiet passer for deg som jobber med barn og unge og vil fordype deg i dagsaktuelle sosialpedagogiske problemstillinger.

Studiet passer godt for deg som er opptatt av barn og unge, og som jobber eller ønsker å jobbe med sosialpedagogiske utfordringer. Utdanningen vil gi deg kompetanse i å forstå ungdom og oppvekst i dagens samfunn og de utfordringene barn og ungdom kan møte.

En stor del av studiet handler om veiledning og hvordan samtale med ungdom. I dette ligger det også å utvikle sosialpedagogiske tiltak og jobbe systemrettet på egen arbeidsplass.

Videreutdanningen gir deg inngående kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn- og ungdoms oppvekst og sosialisering. Som student vil du opparbeide deg innsikt i og kunnskap om hovedtrekkene i teorier som forklarer sosiale inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i sosialpedagogisk praksis bli belyst.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole og andre pedagoger. Studiet passer også for yrkesgrupper som barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, og ellers andre som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Utdanningen er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet vil være digitalt, med unntak av tre samlinger. En oppstartssamling på høsten (3 dager) og 2 samlinger på våren (2 x 2 dager).

Opptaksinformasjon

Sønadsfrist 15.april

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning fra profesjonsutdanninger innen pedagogiske fag eller helse- og sosialfag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også. Relevant yrkespraksis i form av erfaring fra arbeid med barn og unge i skole, barnehage eller institusjon, er en fordel, men ikke et krav.

Les mer om søknad og opptak her.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i sosialpedagogikk

Alle utdanninger innen