Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 1-1,5 år
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Dette studiet passer for deg som jobber med barn og/eller ungdom og som vil fordype deg i dagsaktuelle sosialpedagogiske problemstillinger. Studiet erstatter vårt populære årsstudium i sosialpedagogikk.

Studiet er for deg som er opptatt av barn og unge, og som jobber eller ønsker å jobbe med sosialpedagogiske utfordringer. Studiet vil gi deg kompetanse i å forstå ungdom og oppvekst i dagens samfunn, og de utfordringene barn og ungdom kan møte. En stor del av studiet handler om veiledning og hvordan samtale med ungdom. I dette ligger det også å utvikle sosialpedagogiske tiltak og jobbe systemrettet på egen arbeidsplass.

Studiet gir deg inngående kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn- og ungdoms oppvekst og sosialisering. Som student vil du opparbeide innsikt i og kunnskap om hovedtrekkene i teorier som forklarer sosiale inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i sosialpedagogisk praksis bli belyst.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole og andre pedagoger. Studiet passer også for yrkesgrupper som barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, og ellers andre som er opptatt av å arbeide med tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Utdanningen er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet vil være digitalt, med unntak av 3 samlinger. En oppstartssamling på høsten (3 dager) og 2 samlinger på våren (2 x 2 dager).

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning fra profesjonsutdanninger innen pedagogiske fag eller helse- og sosialfag. Andre bachelorgrader med en fordypning innen samfunnsfaglige emner slik som pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori godkjennes også. Relevant yrkespraksis i form av erfaring fra arbeid med barn og unge i skole, barnehage eller institusjon, er en fordel, men ikke et krav. 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i sosialpedagogikk

Alle utdanninger innen