Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å veilede studenter i praksis? Dette studiet gjør deg i stand til å veilede og vurdere studenter i praksisstudier. 

Hensikten med studiet er å utdanne kvalifiserte praksisveiledere som kan styrke studentenes læring i praksis. Gjennom studiet skal du bli bevisst egen veilederrolle.

Ved fullført utdanning har du formell kompetanse til å veilede og vurdere ut fra den aktuelle utdanningens rammer og innhold. Nasjonale føringer er at veiledere for studenter i praksis har den formelle kompetansen denne utdanningen tilbyr. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Kvalifikasjon/tittel

Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten