Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter.

Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Studiet består av tre emner hvert på 10 studiepoeng.

  • Lesing og skriving
  • Regning
  • Digitale ferdigheter

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, og minimum 1 års praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende

Les mer om søknad og opptak

Studiet ligger søkbart i Søknadsweb med kode 8090 under "Betaling- og oppdragsstudier" -> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2022"

Kvalifikasjon/tittel

Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter